Giới thiệu chung Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ MÔN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

25 tháng 10, 2016

 

1. Giới thiệu chung

      Bộ môn Tài chính kế toán thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh- Trường Đại học Lâm nghiệp là một trong ba Bộ môn đầu tiên của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ra đời cùng với trường Đại học Lâm nghiệp (1964). Qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ môn ngày càng khẳng định vai trò đầu mối quản lý chuyên môn quan trọng trong Nhà trường.

      Bộ môn Tài chính kế toán tiền thân là Bộ môn Hạch toán kế toán được thành lập năm 1964 trực thuộc Khoa Kinh tế Do thầy Đậu Xuân Úy là Trưởng bộ môn.

      Năm 1989 sát nhập với các Bộ môn khác trong Khoa thành Bộ môn Kinh tế xã hội trực thuộc.

Năm 1994, thành lập Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Bộ môn Tài chính kế toán được thành lập do thầy Trần Hữu Dào làm trưởng Bộ môn.

      Từ năm 1994 đến nay, Trưởng Bộ môn qua các thời kỳ bao gồm: Thầy Trần Hữu Dào, Thầy Nguyễn Xuân Đệ, Thầy Trần Ngọc Bình, cô Bùi Thị Sen, hiện nay Cô Hoàng Vũ Hải – Phụ trách Bộ môn

      Hiện nay, Bộ môn tài chính kế toán có 21 giảng viên (19 giảng viên chính thức và 02 giảng viên kiêm giảng). trong đó có 1 Tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh trong nước , 1 NCS đào tạo nước ngoài và 11 Thạc sĩ đào tạo trong nước, 3 cử nhân thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán. Hầu hết giảng viên trong Bộ môn đều có thể tham gia giảng dạy chính thức, hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề, khoá luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.

      Trong xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo sau đại học, giảng viên Bộ môn đã có nhiều đóng góp quan trọng, được đánh giá cao.

      Trong tương lai, Bộ môn Tài chính kế toán phấn đấu tăng cường chất lượng đội ngũ, cải tiến nội dung và chương trình giảng dạy để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo sinh viên chuyên ngành Kế toán và cá ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

2. Chuyên ngành đào tạo

      - Đại học: Kế toán

      - Các hệ đào tạo: Đại học chính quy, VHVL, Liên thông từ Trung cấp lên ĐH, Liên thông từ Cao đẳng lên ĐH.

      - Các lớp đào tạo ngắn hạn: Kế toán thực hành, kế toán Thuế, Kế toán trên phần mềm Misa

3. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

3.1 Công tác giảng dạy

      Giảng dạy là nhiệm vụ hàng đầu của các Bộ môn chuyên môn. Cùng với sự mở rộng của nhiều chuyên môn trong và ngoài Khoa, chương trình đào tạo đổi mới, số lượng các môn học do Bộ môn đảm nhiệm ngày càng tăng với 21môn học.

      Bộ môn phụ trách giảng dạy chính cho sinh viên ngành Kế toán với số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm từ 200 – 300 sinh viên đạt kết quả cao trong học tập.

      Hàng năm, giảng viên Bộ môn đảm nhiệm việc lên lớp trung bình trên 60lượt lớp với số giờ đạt 8500 -9000 giờ (chưa kể số giờ nghiên cứu khoa học và hướng dẫn tốt nghiệp). Ngoài ra, Bộ môn cũng giảng dạy cho số lượng lớn các lớp các hệ Vừa làm vừa học, liên thông trong và ngoài trường. Giờ giảng của giảng viên Bộ môn luônđược học sinh và nhà trường đánh giá cao.

3.2 Công tác nghiên cứu khoa học

      Cùng với công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH) là lĩnh vực được Bộ môn đặc biệt quan tâm.

      Giảng viên trong Bộ môn tham gia công tác viên nhiều đề tài cấp Bộ, chù trì đề tài cấp trường được đánh giá cao, phục vụ trực tiếp công tác giảng dạy và nghiên cứu của Bộ môn.

      Trong công tác hướng dẫn sinh viên NCKH, mỗi năm giảng viên Bộ môn hướng dẫn 5-7 nhóm. Trong đó, có đề tài NCKH của sinh viên đạt giải Nhì, giải khuyến khích toàn trường. Chất lượng các đề tài NCKH của sinh viên không ngừng được nâng lên, tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên học tập và nghiên cứu.

      Hàng năm Bộ môn đều tiến hành rà soát, cập nhật mới nội dung chương trình giảng dạy, bổ sung nhiều tài liệu tham khảo cho sinh viên.

      Hàng năm Bộ môn liên tục hoàn thiện chương trình đào tạo ngành kế toán, phát triển những môn học mới nhằm bổ sung chương trình đào tạo.

      Để nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên,  Bộ môn QTDN luôn tạo mọi điều kiện để giáo viên học tập nâng cao trình độ, khuyến khích tham gia đề tài các cấp và đăng bài trên các tạp chí chuyên ngành.


Chia sẻ

Article Summary Article Summary