Đội ngũ Cán bộ, giảng viên Đội ngũ Cán bộ, giảng viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

22 tháng 6, 2017

TS. Đoàn Thị Hân

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0904.517.386

Email: handt@vnuf.edu.vn

Trang thông tin cá nhân - Website

Nguyễn Thị Lan Xuân

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại: 0987.291.307

Email:lanxuan.77@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

Th.S. Đỗ Văn Hạnh

Chức vụ: Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Điện thoại:0964.562.356 

Email: hanhdv@live.com

Trang thông tin cá nhân - Website

NCS.Th.S. Lê Thị Công Ngân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:0989.749.100

Email: lengan0290@vnuf.edu.vn

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Update: 04/10/2019


Chia sẻ