GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ MÔN KINH TẾ

8 tháng 10, 2016

1. Lịch sử hình thành và nhân sự

      Bộ môn Kinh tế tiền thân là bộ môn Kinh tế xí nghiệp, được thành lập cùng khoa Kinh tế trường Đại học Lâm nghiệp năm 1964. Trải qua các thời kỳ bộ mang tên gọi khác nhau như: Bộ môn Kinh tế xí nghiệp, Bộ môn Luật và Kinh tế học, Bộ môn Kinh tế Lâm nghiệp và hiện nay là Bộ môn Kinh tế.

      Tính đến tháng 10/2016 số giảng viên của Bộ môn là 19 người, trong đó:

            - Tiến sỹ: 6

            - Thạc sỹ: 11 (8 đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ),

            - Cử nhân: 2 cử nhân.( đang học thạc sỹ

      Với độ tuổi trung bình 30, có thể nói đội ngũ giảng viên của Bộ môn có sức trẻ, có trình độ và được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đây là thế mạnh cho bộ môn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển.

      Thành tích đã đạt được

            - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đóng góp tuyên truyền phổ biến Pháp luật (năm 1999).

            - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (năm 2010),

            - Danh hiệu tập thể Lao động Xuất Sắc từ năm 2008-2015.

            - Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT (năm 2013).

 2. Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn

      - Tổ chức thực hiện mục tiêu đào tạo, đề xuất ý kiến để bổ sung hoàn chỉnh mục tiêu đào tạo các hệ từ cao đẳng đến sau đại học.

      - Tổ chức công tác giảng dạy, thực hành thực tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo.Trực tiếp quản lý, đào tạo, giáo dục rèn luyện toàn diện đối với học sinh sinh viên.

      - Tổ chức viết giáo trình, bài giảng, quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học.

      - Tổ chức cho các cán bộ trong bộ môn thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao dịch vụ khoa học kỹ thuật nhằm phục vụ sản xuất, tăng thu nhập và góp phần xây dựng quỹ phúc lợi cho đơn vị và Nhà trường.

      - Đào tạo các khóa ngắn hạn bồi dưỡng nâng cao trình độ cho học sinh, sinh viên và cán bộ hoạt động trong lĩnh vực kinh tế - xã hội

      - Khai thác dự án trong và ngoài nước về Kinh tế - xã hội, chính sách Nông lâm nghiệp và những lĩnh vực có liên quan khác.

3. Về đào tạo

      - Lĩnh vực chuyên môn giảng dạy: Bộ môn Kinh tế hiện đang đảm nhận giảng dạy 27 môn học cho sinh viện trong toàn trường các hệ Cao đẳng, Đại học và Sau đại học.

      - Khung chương trình đào tạo: Bộ môn kinh tế đang đảm nhận về chuyên môn  chương trình đạo tạo các bậc học, trong đó:

            + Bậc Cao đẳng: Ngành Kinh tế nông nghiệp

            + Bậc Đại học:

                      Ngành Kinh tế

                  Ngành Kinh tế nông nghiệp

                  Ngành Kinh tế nông nghiệp liên thông từ Cao đẳng

      Ngành Kinh tế nông nghiệp liên thông từ trung cấp

            + Bậc Sau đại học: Thạc sỹ  Kinh tế Nông nghiệp, Tiến sỹ Kinh tế nông nghiệp

 


Chia sẻ