GƯƠNG MẶT CỰU SINH VIÊN

5 tháng 3, 2019

 

NGUYỄN VĂN TRUNG ( CỰU SV K 41 – QTKD)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TOP SUN

 

Địa chỉ: Số 11 Ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0938.593.686

Website: www.topsunco.com.vn

Email: trung.topsun@gmail.com

 

NGUYỄN KIỀU HƯNG ( CỰU SV K 41 – QTKD)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH

 

Địa chỉ: Khối 3 TT Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0983.878.359

Website: http://huongson.hatinh.gov.vn

Email: 

.

 

 


Chia sẻ