Cán bộ & giảng viên Cán bộ & giảng viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

3 tháng 12, 2016
 

1. Ths. Bùi Quang Hưng

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Email: hung181818@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

2. Ths. Phạm Công Ngọc

Chức vụ: P.Trưởng Bộ môn

Email: gongyutdnb2002@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 

3. CN. Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Giảng viên

Email: thaolenn@yahoo.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

4. CN. Tưởng Thị Dáng

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Trang thông tin cá nhân - Websitee

 

5. TS. Phạm Thị Minh Thương

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Trang thông tin cá nhân - Website

 

6. Ths. Chu Lê Vân

Chức vụ: Giảng viên

Email: chulevan181@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

7. Ths. Hồ Thị Xuân Hồng

Chức vụ: Giảng viên

Email: ngochongminh@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

8. Ths. Đặng Thị Chuyên

Chức vụ: Giảng viên

Email: chuyendangbk@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

9. CN. Nguyễn Thị Thiện Trang

Chức vụ: Giảng viên

Email: trangthienvfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 10. CN.Hoàng Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Email: 

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 

 

 

       

update: 25/10/2019


Chia sẻ