Cán bộ & Giảng viên Cán bộ & Giảng viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

20 tháng 10, 2016

1. TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

Chức vụ: Giảng viên

Email: xuanhuongfuv@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

2. 

3. TS. Bùi Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Trưởng khoa, kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn

Email: minhnguyet@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

4. PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Giảng viên cao cấp

Email: tuanvannguyen@mail.ru

Trang thông tin cá nhân - Website

 

5. NCS.Ths. Nguyễn Minh Đạo

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn, Giảng viên

Email

Trang thông tin cá nhân - Website

 

6. Ths. Vũ Văn Thịnh

Chức vụ: Giảng viên

Email: 

Trang thông tin cá nhân - Website

 

7. NCS. Ths. Trần Thanh Liêm

Chức vụ: Giảng viên

Email: tranthanhliem85@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

8. NCS. Th.S. Dương Thị Thanh Mai

Chức vụ: Giảng viên

Email: duongmai.vfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

9. ThS. Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: Giảng viên

Email:  phuong10235@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 10.

11.Ths. Nguyễn Thị Thu nga

Chức vụ: Giảng viên

Email: ngahvnh@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

12. 

13. NCS. Ths. Vũ Thị Hồng Loan

Chức vụ: Giảng viên

Email: hongloan.vu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

14. Ths. Nguyễn Thùy Dung

Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyendung247@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

     
      update: 28/03/2023

Chia sẻ

Article Summary Article Summary