GIỚI THIỆU CHUNG BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

24 tháng 9, 2019

1. Lịch sử hình thành

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lâm nghiệp, là một trong 3 Bộ môn đầu tiên của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ra đời cùng với trường Đại học Lâm nghiệp (1964). Qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ môn ngày càng lớn mạnh, khẳng định được vị trí chuyên môn đầu ngành của Khoa và Nhà trường.

2. Quản lý chuyên môn:

            Bộ môn Quản trị doanh nghiệp hiện đang quản lý 2 ngành học hệ đại học: Quản trị kinh doanh và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Ngoài việc đảm nhiệm giảng dạy các môn học cốt lõi của 2 ngành học này, giảng viên bộ môn cũng tham gia giảng dạy các môn chuyên môn thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp và Quản lý kinh tế của Nhà trường; tham gia giảng dạy các chương trình ngắn hạn.

4. Chương trình đào tạo ngắn hạn

- Khởi nghiệp kinh doanh

-Tin học UD trong quản lý kinh tế

- Kỹ năng cho nhà quản trị

- Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân

- Quản lý doanh nghiệp

- Logistics

5. Thành tích khen thưởng

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011- 2012

Tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số 1042/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Lâm nghiệp

2012- 2013

Tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số 969/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường đại học Lâm nghiệp

2013-2014

Tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số 1235/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 29 tháng 10 năm 2014  của Hiệu trưởng trường đại học Lâm nghiệp

2014-2015

Tập thể lao động xuất sắc

Theo QĐ 1806  /QĐ - ĐHLN - TCCB ngày 20/10/2015 của hiệu trưởng Trường đại học Lâm nghiệp

2015-2016

Tập thể lao động xuất sắc

Theo QĐ 2824 /QĐ - ĐHLN - TCCB ngày 05/10/2016 của hiệu trưởng Trường đại học Lâm nghiệp

2017-2018

Tập thể lao động xuất sắc

Theo QĐ 1421 /QĐ - ĐHLN - TCCB ngày 09/08/2018 của hiệu trưởng Trường đại học Lâm nghiệp

2018-2019

tập thể lao động xuất sắc

Theo QĐ 1404 /QĐ - ĐHLN - TCCB ngày 10/07/2019 của hiệu trưởng Trường đại học Lâm nghiệp

 

6. Đội ngũ giảng viên

STT

Họ tên giảng viên

Học hàm/

Chức vụ

Môn học đảm nhiệm

Địa chỉ liên lạc

học vị

1

Nguyễn Văn Tuấn*

PGS. TS

Giảng viên

1. Quản trị học

ĐT: 90325253

2. QT chiến lược

email: tuanvannguyen@mail.ru

3. QT sản xuất

3. QLDA

2

Bùi Thị Minh Nguyệt

TS

Trưởng khoa KT & QTKD

1. QTKD 1

ĐT: 913348584

2. QTKD 2

email: minhnguyetfuv@gmail. com

4. TM điện tử

7. KD bất động sản

4

Nguyễn Thị  Xuân Hương

TS

Trưởng bộ môn

1. QTKD 1

ĐT: 0983.704.041

2. QLDA

3. MKT căn bản

Email: xuanhuongfuv@gmail.com

4. QT thương hiệu

5

Nguyễn Minh Đạo

NCS

GV

1. QTKD 1

ĐT:

2. Tin học UD trong QLKT

Email: minhdaovfu@gmail.com

3. QTKD công nghiệp

 

6

Vũ Văn Thịnh

ThS

GV

1. QTKD1

ĐT: 0964.122.398

2. Tin học UD trong QLKT

Email: Thinh.vfu.vn@gmail.com

4. MKT căn bản

 

7

Nguyễn Thị Thanh Huyền

NCS

GV

1. QTKD 1

ĐT: 973612310

2. QTKD 2

Email:  nguyenhuyenqt@gmail.com

3. QTKD bảo hiểm

4. QL trang trại

 

8

Dương Thị Thanh Mai

NCS

GV

1. QTKD Thương mại

ĐT: 977498567

2. QT Bán hàng

Email: duongmai.vfu@gmail.com

3. QTKD du lịch

9

Trần Thanh Liêm

ThS

Phó CN bộ môn

1. QT sản xuất

ĐT: 986722151

2. QTKD

Email: tranthanhliem85@gmail.com

3. Tin học ƯD trong QLKT

10

Nguyễn Thị Phượng

ThS

GV

1. QT chất lượng

ĐT: 989438635

2. QT sản xuất

Email: phuong10235@gmail.com

3. QTKD bảo hiểm

11

Hoàng Thị Kim Oanh

ThS

GV

1. QT Nhân lực

ĐT: 1674543852

2. QTKD du lịch

Email: hoangoanh2348@gmail.com

3. Kỹ năng LV nhóm

12

Nguyễn Thùy Dung

ThS

GV

1. QTKD Thương mại

ĐT: 984686322

2. QT Bán hàng

Email: nguyendung247@gmail.com

3. KD BĐS

13

Nguyễn Thị Thu Nga

ThS

GV

1. QTKD2

ĐT: 1685285277

2. Khởi sự KD

Email:     ngahvnh@gmail.com

3. KD BĐS

14

Vũ Thị Hồng Loan

NCS

GV

1. QTKD bảo hiểm

ĐT:

2. KD BĐS

Email: hongloan.vu@gmail.com

15

Nguyễn Thành Trung Hiếu

NCS

GV

1. Khởi sự và tạo lập DN

ĐT: 0983.253985

 

 

2. Văn hoá KD

email: ceothanhtrung@gmail.com

 

 

3. Quản trị sự kiện

 

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật