Chuẩn đầu ra ngành Công tác Xã hội 2021 26 tháng 6, 2024

Tên chương trình: Chương trình đào tạo ngành Công tác Xã hội Ngành đào tạo: Công tác Xã hội Tên tiếng Anh: Social Work Bậc đào tạo: Đại học Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Thời gian đào tạo: 4 năm

Đọc tiếp
Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế 2021 26 tháng 6, 2024

Ban hành kèm theo quyết định số ……/QĐ/ĐHLN- ĐT ngày ….. tháng …. năm ……… của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế 2019 26 tháng 6, 2024

Ban hành kèm theo quyết định số 471/QĐ/ĐHLN- ĐT ngày 15 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học lâm nghiệp

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 26 kết quả.
của 3