Ấn phẩm khoa học Ấn phẩm khoa học

TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2016

18 tháng 10, 2019

CLICK VÀO TÊN BÀI BÁO ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

STT Mã BB Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản
1 KT16_Bang06 Ảnh hưởng của thị trường lúa gạo thế giới đến xuất khẩu gạo của Việt Nam Nguyễn Như Bằng Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế 2016
2 KT16_Bang09 ECONOMIC ANALYSIS OF MILK MARKETING CHANNELS IN SOUTH REGION OF PUNJAB, PAKISTAN: AN EMPIRICAL ESTIMATION OF MARKETING AND PROFIT EFFICIENCY Nguyễn Như Bằng RJOAS, 3(51), March 2016 2016
3 KT16_Ninh06 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã tại huyện Ba vì, thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Hải Ninh Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp, tháng 10-2016, Việt Nam 2016
4 KT16_Thu06 Khả năng ứng phó của người dân trước tình hình sâu bệnh hại trong sản xuất lúa ở xã Thổ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá Chu Thị Thu Tạp chí Khoa học & Công nghệ Lâm Nghiệp 2016
5 KT16_Tuyet03 Nghiên cứu vấn đề tham gia hoạt động du lịch cộng đồng của người dân xã Lao Chải, Sapa Trần Thị Tuyết Kinh tế và dự báo 2016
6 KT16_Tuyet04 Đầu tư phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp huyện Chương Mỹ, Hà Nội Trần Thị Tuyết Kinh tế và dự báo 2016
7 KT16_Tuyet05 Giải pháp giảm nghèo theo cách tiếp cận nghèo đa chiều tại Đức Bác, Sông Lô, Vĩnh Phúc Trần Thị Tuyết Kỷ yếu hội thảo Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH và CĐ khối Nông – Lâm Ngư –Thủy  lần thứ 7 2016
8 KT16_Hang03 Một số vấn đề về xuất khẩu lao động Việt Nam sang Nhật Bản Vũ Thị Thúy Hằng Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2016
9 KT16_Hang04 Một số bài học kinh nghiệm về chính sách phát triển nông nghiệp của Đài Loan trong công nghiệp hóa Vũ Thị Thúy Hằng Tạp chí Con số và Sự kiện 2016
10 KT16_Hang05 Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập Vũ Thị Thúy Hằng Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2016
11 KT16_Hoa09 Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: trường hợp nghiên cứu điểm tại công ty TNHH Long Hà – Bắc Giang Đặng Thị Hoa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2016
12 KT16_Hoa08 Thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Nam Định Đặng Thị Hoa Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 2016
13 KT16_Hoa07 Thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân trồng lúa vùng ven biển tỉnh Nam Định Đặng Thị Hoa Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2016
14 KT16_Hoa06 Thực trạng làm thêm của sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp Đặng Thị Hoa Kỷ yếu Hội thảo Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối nông – lâm – ngư – thủy lợi toàn quốc lần thứ 7 2016
15 KT16_Thao02 Analysis on the development of Internet Finance. Nguyễn Tiến Thao Journal of China Market, China. Vol 4, P. 97, ISSN 1005-6432 2016
16 KT16_Thao03 Analysis on the Causes of Greek Sovereign Debt Crisis. Nguyễn Tiến Thao Journal of China Market, China. Vol 4, P. 22, ISSN 1005-6432 2016
17 KT16_Thao04 A literature review of influencing factors for the Velocity of money in China: Based on the research by Chinese Scholars. Nguyễn Tiến Thao Journal of China Market, China. Vol 3, P. 18, ISSN 1005-6432 2016
18 KT16_Thao05 Study on the Reform of Commercial Bank's Govermence Structure in China. Nguyễn Tiến Thao Journal of China Market, China. Vol 2, P. 105, ISSN 1005-6432 2016
19 KT16_Thao06 A review of the changes in Greek sovereign debt crisis. Nguyễn Tiến Thao Journal of China Market, China. Vol 1, P. 120, ISSN 1005-6432 2016
20 QT16_Huong01 Ảnh hưởng của thị trường lúa gạo thế giới đến xuất khẩu gạo của Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Hương Nghiên cứu Kinh tế, số 6 năm 2016 2016
21 KT16_Ngọc03 Transnational Pollution and Coasian bargaining approach- A comparison between the case of trans-boundary  haze pollution in Southeast Asia and trans-frontier water pollution in North America Vũ Thị Minh Ngọc Journal of Forestry Science and Technology 2016
22 KT16_Ngọc04 Thực trạng bất bình đẳng giới theo thu nhập tại xã Phú Cường – huyện Ba Vì – Hà Nội Vũ Thị Minh Ngọc Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp 2016
23 KTO16_Huong04 Bàn thêm về các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển mới Nguyễn Thị Mai Hương
Nguyễn Thị Bích Diệp
Tạp chí Tài chính 2016
24 KTO16_Nhung01 Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Võ Thị Phương Nhung Tạp chí Khoa học Công nghệ lâm nghiệp 2016
25 KTO16_Hao10 Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá ( EFA) để đánh giá mức độ tác động của các chính sách đến chất lượng công tác giảm nghèo tỉnh Quảng Ninh Hoàng Thị Hảo Tạp chí Khoa học Công nghệ lâm nghiệp tháng 10/2016

Chia sẻ