Ấn phẩm khoa học Ấn phẩm khoa học

TỔNG HỌP BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2013

18 tháng 10, 2019

CLICK VÀO TÊN BÀI BÁO ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

STT Mã BB Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản
1 KT13_Thoại07 Giải pháp thu hút thí sinh thi tuyển vào trường Đại học Lâm.

Trịnh Quang Thoại

Chu Thị Hồng Phượng

Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp 2013
2 KT13_Ninh04 Predictive Study of Eco-tourism Market Demand Based on Grey Model (1, N) – A Case Study of Phong Nha – Ke Bang, Quang Binh, Viet Nam Nguyễn Thị Hải Ninh Journal of Green Science and Technology,2013, Trung Quốc 2013
3 KT13_Thu02 Quản lý Nhà nước đối với ngành Tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng các công cụ kinh tế (EIs): Kinh nghiệm thế giới và Việt nam", ,       Chu Thị Thu Tạp chí Khoa học & Công nghệ Lâm Nghiệp 2013
4 KT13_Thu03 Ứng dụng hàm Cobb-douglass trong phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác than Việt nam Chu Thị Thu Tạp chí Khoa học & Công nghệ Lâm Nghiệp 2013
5 KT13_Hoa16 Tác động của BĐKH đến đời sống và SXNN ở xã Giao An, Giao Thủy, Nam Định Đặng Thị Hoa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2013
6 KT13_Hoa15 Ứng xử của người nông dân vùng ven biển với BĐKH tại xã Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định Đặng Thị Hoa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2013
7 KT13_Hop04 Ước lượng đường cầu mức sẵn lòng chi trả của du khách trong việc xác định giá vé vào cửa vườn quốc gia Cúc Phương. Nguyễn Văn Hợp Tạp chí kinh tế phát triển số 187( II), ĐH Kinh tế quốc dân  2013
8 KT13_Hop05 Đề xuất mô hình quản lý các vườn quốc gia Việt Nam nhằm kết hợp giữa bảo tồn và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái. Nguyễn Văn Hợp Tạp chí NN&PTNT số tháng 7, Bộ NN&PTNT 2013
9 KT13_Ngọc06 Ứng dụng mô hình phân phối trễ trong nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Vũ Thị Minh Ngọc Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp 2013
10 KT13_Ngọc07 Đồng quản lý rừng ở Việt Nam: Nghiên cứu điểm tại xã Pú Luông – Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải. Vũ Thị Minh Ngọc Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp 2013
11 KTO13_Hao08 Hoàn thiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với xóa đói, giảm nghèo Hoàng Thị Hảo Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 18, 9/2013
12 KTO13_Hao09 Xây lắp dầu khí: Nâng cao hiệu quả hoạt động Hoàng Thị Hảo Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 19, 10/2013

Chia sẻ