Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2025

28 tháng 4, 2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kế hoạch số 11/KH-ĐT ngày 07/03/2022 của BCH Đoàn trường Đại học Lâm Nghiệp về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Lâm Nghiệp lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022-2025, được sự nhất trí của Chi ủy, Lãnh đạo Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐHLN, ngày 21/04/2022 tại phòng họp D nhà T10 Liên Chi đoàn Khoa KT&QTKD long trọng tổ chức ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên Chi Đoàn Khoa KT&QTKD nhiệm kỳ 2022-2025.

Với tinh thần Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2025 đã thực hiện những nội dung chính sau:

1. Tổng kết, đánh giá tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022, đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025;

2. Bầu BCH Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 11 đồng chí, có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh trong nhiệm kỳ tới.

3. Bầu đoàn đại biểu gồm 43 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHLN lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022-2025.

Kết quả của Đại hội tiếp tục khẳng định bước trưởng thành của tuổi trẻ Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lâm Nghiệp, thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Một số hình ảnh

Lãnh đạo khoa tặng hoa chúc mừng BCH Liên Chi nhiệm kỳ 2022-2025

BCH Đoàn trường tặng hoa chức mừng BCH Liên chi nhiệm kỳ 2022-2025

Tri ân các đồng chí trong BCH Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2022

Toàn cảnh Đại hội

Nguồn: BCH LIên chi


Chia sẻ