Công tác phát triển Đảng trong sinh viên

27 tháng 4, 2021

Sinh viên trong các trường đại học là nguồn dự bị hùng hậu, có chất lượng bổ sung đảng viên cho Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, những năm qua, Liên chi đoàn khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới trong đoàn viên sinh viên.

Tối 22/04/2021, Chi bộ phòng Chính trị công tác sinh viên đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 16 quần chúng ưu tú trong đó có 7 đảng viên mới là sinh viên khóa 62 các ngành học trong khoa KT&QTKD. Đây là  các đoàn viên ưu tú, không chỉ có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học nổi bật còn là những tấm gương tiêu biểu trong nhiều hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi, hiến máu, thể thao, đền ơn đáp nghĩa...

Phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Việc lựa chọn, giới thiệu sinh viên ưu tú xem xét kết nạp vào Ðảng luôn được Liên chi đoàn khoa KT&QTKD thực hiện nghiêm túc, dân chủ và công khai từ chi đoàn. Những tiêu chuẩn, quy trình kết nạp đảng viên được Ðảng ủy hướng dẫn, đưa vào nội dung học tập của tuần công dân đầu khóa, để các sinh viên đều nắm rõ và có ý thức tự rèn luyện, phấn đấu. Về điều kiện kết nạp đảng, ngoài những tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, điểm trung bình chung học tập, điểm rèn luyện, sinh viên còn phải là nhân tố tích cực trong các hoạt động, phong trào của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường, được chi đoàn tín nhiệm.

Một số hình ảnh

Lễ kết nạp Đảng viên ngày 22/04/2021

Đoàn viên ưu tú khoa KT&QTKD được kết nạp Đảng

Nguồn: BCH Liên chi


Chia sẻ