Ấn phẩm khoa học Ấn phẩm khoa học

TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2012

18 tháng 10, 2019

CLICK VÀO TÊN BÀI BÁO ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

STT Mã BB Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản
1 KT12_Ninh03 Phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch đến Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thị Hải Ninh Kinh tế sinh thái số (42 + 43) – 2012, Việt Nam 2012
2 KT12_Thu01 Phương thức tiếp cận thị trường trong quản lý tài nguyên khoáng sản Việt nam Chu Thị Thu Tạp chí Khoa học & Công nghệ Lâm Nghiệp 2012
3 KT12_Hoa19 Nghiên cứu vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến phát triển kinh tế của Việt Nam Đặng Thị Hoa Thông tin khoa học Trường Đại học Lâm nghiệp 2012
4 KT12_Hoa18 Phân tích chuỗi giá trị vùng Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam Đặng Thị Hoa Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2012
5 KT12_Hoa17 Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ cà phê của Việt Nam Đặng Thị Hoa Tạp chí Nông thôn mới, Hà Nội. 2012
6 KT12_Hop06 Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên - Nguồn tài nguyên kép cho phát triển kinh tế và môi trường. Nguyễn Văn Hợp Tuyển tập lần thứ 41 Hội thảo khoa học các trường Đại học kỹ thuật với phát triển bền vững KTXH của Tỉnh Quảng Ninh, NXB Nông Nghiệp 2012
7 KT12_Ngọc08 Investigate key determinants of export performance in Vietnam Vũ Thị Minh Ngọc Hue University Journal of Science 2012
8 KT12_Ngọc09 Tìm hiểu về hàng rào phi thuế quan của một số thị trường đối với mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam Vũ Thị Minh Ngọc Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 2012

Chia sẻ