Khoa KT & QTKD tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng – Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2017

28 tháng 4, 2017

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Lâm nghiệp  là một sự kiện văn hóa thường niên của nhà trường, góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, đồng thời phát huy sức sáng tạo, tài năng của sinh viên, cán bộ trong trường. Năm 2017, Hội diễn được tổ chức chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017 -2019

Năm 2017, Khoa KT & QTKD tham gia với 3 tiết mục dự thi :

- Múa: Cảm xúc Tây Nguyên

- Hát đơn ca: Tự nguyện

- Hát đồng ca: Khát vọng tuổi trẻ

Trong tổng số 9 đội tham dự hội diễn, Khoa KT & QTKD đạt giải 3 toàn đoàn, với các tiết mục đạt thành tích cao: Trong thể loại múa, bài  múa đạt gỉải nhì, hát đơn ca đạt giải 3 và hát đồng ca đạt giải khuyến khích.

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:


Chia sẻ