Ấn phẩm khoa học Ấn phẩm khoa học

TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2015

18 tháng 10, 2019

CLICK VÀO TÊN BÀI BÁO ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

STT Mã BB Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản
8 KT15_Bang08  Agricultural Production Structure Optimization Scheme of Punjab (Province) Pakistan Nguyễn Như Bằng European Journal of Economic Studies, 2015, Vol.(14), Is. 4 198  2015
5 KT15_Thoại05 Quản lý rủi ro từ biến động kinh tế-xã hội: can thiệp của Chính phủ và ứng phó của hộ nghèo ở nông thôn Trịnh Quang Thoại Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 2015
5 KT15_Thu05 Mối quan hệ giữa khả năng tiếp cận nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và thu nhập của các hộ gia đình vùng cao huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Chu Thị Thu

Nguyễn Thị Thùy

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Lâm Nghiệp 2015
6 KT15_Tuyet06 Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định tham gia dự án phát triển Cà Phê bền vững của người dân xã Nâm N'Jang, Đắk Nông Trần Thị Tuyết Kinh tế và phát triển 2015
7 KT15_Tuyet07 Giải pháp hoàn thiện chính sách giao đất Lâm nghiệp ở Việt Nam

Trần Thị Tuyết

Võ Mai Anh

Hoàng Thị Dung

Lê Thị Diên

Rừng và môi trường 2015
11 KT15_Hoa10 Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự thích ứng với BĐKH trong SXNN của người dân ven biển Đặng Thị Hoa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2015
7 KT15_Thao07 A Brief Analysis of the Enlightenment to the Development of China- Vietnam Trade. Nguyễn Tiến Thao Journal of Science and Technology Association organizers, China. Vol 22, P. 119, ISSN 1009-9808 2015
8 KT15_Thao08 A Brief Analysis of the Development of Nanjing 's Financial Industry. Nguyễn Tiến Thao Journal of Science and Technology Association organizers, China. Vol 22, P. 155, ISSN 1009-9808 2015
3 KT15_Hop03 Cơ chế, chính sách đối với công ty Lâm nghiệp đang quản lý rừng sản xuất là rừng tự nhiên - thực trạng và định hướng Nguyễn Văn Hợp Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp số 2/2015 2015

Chia sẻ