Chuẩn đầu ra ngành Công tác Xã hội 2021

26 tháng 6, 2024
Tên chương trình: Chương trình đào tạo ngành Công tác Xã hội Ngành đào tạo: Công tác Xã hội Tên tiếng Anh: Social Work Bậc đào tạo: Đại học Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Thời gian đào tạo: 4 năm

/documents/111836045/115284209/Chuan%20dau%20ra%20CTXH%20-%20DHLN%2006.4.2021.doc


Chia sẻ