BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, NĂM 2017

12 tháng 9, 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1.Thông tin về cơ sở cấp bằng và cơ sở đào tạo

 • Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Lâm nghiệp
 • Đơn vị đào tạo: Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

2.Một số thông tin về chương trình đào tạo

 • Tên ngành:    Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh
 • Tiếng Anh: Business Management
 • Mã số ngành đào tạo: 7340101
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Thời gian đào tạo:  4 năm
 • Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh
 • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
 • Thông tin về kiểm định chất lượng: chưa được kiểm định chất lượng

3.Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện về kiến thức; có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế - xã hội, pháp luật và những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh để có thể tham gia vào việc vận hành, quản lý trong các tổ chức kinh tế.

Mục tiêu cụ thể

 • Vận dụng thành thạo các kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh để phân tích, đánh giá giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến Ngành.
 • Tham gia đề xuất, xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, có khả năng giao tiếp tốt;Tự tin, năng động trong công việc.

4.Thông tin tuyển sinh

       - Về phạm vi tuyển sinh: cả nước.

       - Về đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia

      - Về phương thức tuyển sinh:

       + Xét tuyển sinh dựa theo kết quả thi THPT quốc gia.

       + Xét học bạ THPT

5.Điều kiện nhập học

      Sau khi xét trúng tuyển vào học trường Đại học Lâm nghiệp, người học sẽ được thông báo đến Trường để nhập học với các các giấy tờ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành và theo quy định của trường Đại học Lâm nghiệp.

      Sau khi nhập học, người học được Phòng Chính trị & Công tác sinh viên cấp thẻ sinh viên, cấp Sổ tay sinh viên trong đó có các thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi có liên quan.

6.Điều kiện tốt nghiệp

       Người học được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

i)Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức độ đình chỉ học tập;

ii)Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo;

iii)Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

iv)Có giấy chứng nhận Giáo dục quốc phòng – An ninh và giấy chứng nhận Giáo dục thể chất;

v)Có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đạt chuẩn theo quy định của Nhà trường;

vi)Trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc tốt nghiệp muộn so với thời gian thiết kế của khóa học, sinh viên phải làm đơn gửi Phòng đào tạo để đề nghị được xét tốt nghiệp;

Hằng năm, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp 2 đợt chính vào tháng 6 và tháng 12. Ngoài ra, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể mà nhà trường có thể thành lập hội đồng xét tốt nghiệp vào các thời gian khác. Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ vào các quy định về điều kiện công nhận tốt nghiệp để lập danh sách đề nghị Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện. Lễ tốt nghiệp chính thức được tổ chức vào tháng 6 hàng năm.

BẢN ĐẦY ĐỦ: Bản mô tả chương trình đào tạo ngành QTKD, 2017


Chia sẻ