Ấn phẩm khoa học Ấn phẩm khoa học

TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2017

18 tháng 10, 2019

CLICK VÀO TÊN BÀI BÁO ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

STT Mã BB Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản
1 KT17_Bang04 Ứng dụng mô hình EFA trong nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động khuyến nông - Nghiên cứu điểm tại huyện Như Thanh - Thanh Hóa Nguyễn Như Bằng Tạp chí:  Khoa học NN VN (học viên NN VN), 2017,15(5) 2017
2 KT17_Bang05 Analyzing value chain to suggest solutions for improving economic efficiency of hawthorn in Yen Bai Province. Vietnam Journal of Agriculrute and rural development. "Nghiên cứu chuỗi giá trị nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cây Sơn tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái" Nguyễn Như Bằng Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 10/2017 2017
3 KT17_Bang07 "一带一路"背景下中越贸易发展现状及对策。Thực trạng và những sách lược phát triển thương mại Việt Trung trong bối cảnh "Một vành đai một con đường" Nguyễn Như Bằng 牡丹江师范学院学报, 2017 年第一期 (Tạp chí của khoa học của Học viện Sư phạm Mộc Đan Giang, Trung Quốc số 1/2017) 2017
4 KT17_Thoai04 Sử dụng thông tin thời tiết để thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp: trường hợp nghiên cứu tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Trịnh Quang Thoại Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2017
5 KT17_Ninh07 Giải pháp tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Hải Ninh Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (số 22 (276) kỳ 2 tháng 11-2017 2017
6 KT17_Thu07 Ước tính mức sẵn lòng chi trả của người dân nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước ở làng nghề Lũng Vĩ, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Chu Thị Thu Tạp chí Rừng & Môi trường 2017
7 KT17_Hang02 Một số vấn đề đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam hiện nay Vũ Thị Thúy Hằng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia - Đại học Kinh tế quốc dân 2017
8 KT17_Hoa05 Tác động của chương trình phát triển nông thôn đến xóa đói giảm nghèo tại xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Đặng Thị Hoa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2017
9 KT17_Hoa04 Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Đặng Thị Hoa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2017
10 KT17_Hoa03 Du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Đặng Thị Hoa Tạp chí Kinh tế Sinh thái 2017
11 KT17_Thao01 Applying fair value to reflect and to record biological assets in forestry companies. Nguyễn Tiến Thao Journal of Forestry Science and Technology, Vietnam National University of Forestry, Vietnam. Vol 2. P. 149-156, ISSN 1859-3828 2017
12 KTO17_Huong03 Nguyên tắc, phương pháp lập Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC Nguyễn Thị Mai Hương
Trần Thị Mơ
Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 2017
13 KTO17_Huong05 Một số vấn đề về phát triển con người ở Việt Nam Nguyễn Thị Mai Hương
Nguyễn Thị Bích Diệp
Thông tin Khoa học thống kê 2017
14 KTO17_Huong07 Chuyển dịch cơ cấu ngành Kinh tế của Việt Nam: Thực trangh và kiến nghị Nguyễn Thị Mai Hương Tạp chí Tài chính 2017
15

KTO17_Nhung02

KTO17_Hien02

Xuất khẩu rau quả Việt Nam - thực trạng và giải pháp  Võ Thị Phương Nhung
Đỗ Thị Thúy Hằng
Võ Thị Hải Hiền
Tạp chí Khoa học Công nghệ lâm nghiệp 2017
16 KTO17_Nhung03 Chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, Khó khăn và thách thức Võ Thị Phương Nhung Tạp chí Khoa học Công nghệ lâm nghiệp 2017
18 KTO17_Hao03 Nghiên cứu tác động của chính sách giảm nghèo ở tỉnh Quảng Ninh Hoàng Thị Hảo Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 18, 06/2017
19 KTO17_Hao06 Hoàn thiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo tỉnh Quảng Ninh Hoàng Thị Hảo Tạp chí Giáo chức Việt Nam Số 119, 3/2017

Chia sẻ