Ấn phẩm khoa học Ấn phẩm khoa học

TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2010

18 tháng 10, 2019

CLICK VÀO TÊN BÀI BÁO ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

STT Mã BB Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản
1 KT10_Thoại09 Decision Making by Upland Farmers on Forest Management in the Northwest Mountainous Region of Vietnam. Trịnh Quang Thoại Journal of International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) 2010
2 KT10_Tuyet08 Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình Trần Thị Tuyết Kinh tế sinh thái 2010

Chia sẻ