Chào mừng bạn truy cập Website khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lâm nghiệp

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chúc mừng PGS.TS. Trần Thị Thu Hà nhận nhiệm vụ Phó trưởng khoa.

7 tháng 7, 2020

Thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ của nhà trường, Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Khoa kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tổ chức tiếp nhận và chúc mừng PGS.TS. Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế được nhà trường điều động về khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh nhận nhiệm vụ Phó trưởng khoa, thời gian bổ nhiệm 05 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Một số hình ảnh chúc mừng PGS.TS. Trần Thị Thu Hà

TS. Bùi Thị Minh Nguyệt - Trưởng khoa tặng hoa chúc mừng

TS. Trịnh Quang Thoại - Chủ tịch công đoàn khoa tặng hoa chúc mừng

TS. Nguyễn Tiến Thao - Trưởng bộ môn Kinh tế đại diện các Bộ môn, Trung tâm tặng hoa chúc mừng.

Nguồn: Văn phòng khoa.


Chia sẻ