Chào mừng bạn truy cập Website khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lâm nghiệp

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

TẬP HUẤN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CÁC THỦ TỤC THANH QUYẾT TOÁN TRONG DUY TU BẢO DƯỠNG VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG QUY MÔ NHỎ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135

2 tháng 12, 2019

Trong khuôn khổ của Dự án "Tăng cường năng lực cho các cộng đồng DTTS thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình CSHT quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong Chương trình 135 tại tỉnh HÒA BÌNH VÀ TRÀ VINH (2017 – 2021)" do Cơ quan viện trợ Ireland (IRISH AID) tài trợ.

 Đơn vị tô chức thực hiện là Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC).

TS. Đoàn Thị Hân tham gia với vai trò là chuyên gia tư vấn độc lập, Tập huấn nội dung"Quản lý tài chính và các thủ tục thanh quyết toán trong duy tu bảo dưỡng và xây dựng công trình CSHT quy mô nhỏ thuộc chương trình 135" cho cộng đồng và cán bộ kế toán xã tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Trong khoá tập huấn, tham dự viên được hướng dẫn chi tiết, cụ thể về cách thu thập hoá đơn và hoàn thiện chứng từ, cách quản lý tài chính hiệu quả và các thủ tục thanh quyết toán trong duy tu bảo dưỡng và xây dựng công trình CSHT quy mô nhỏ thuộc chương trình 135. Đông thời, tập huấn viên cũng hỗ trợ các tham dự viên trong việc xử lý một số vương mắc về các thủ tục thanh quyết toán.

Theo chia sẻ của TS. Đoàn Thị Hân: "Khi tham gia tập huấn cho người dân, cán bộ kế toán xã, với tôi là một cơ hội để tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm thực tế. Đây là cơ hội để cho tôi được chia sẻ những kiến thức của mình với cộng đồng. Ngoài ra, trong quá trình làm việc, bản thân tôi cũng đã được học hỏi thêm những kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp từ cán bộ dự án của trung tâm RIC".

Một số hình ảnh tập huấn ở Trà Vinh.

Nguồn: Trung tâm Đào tạo, tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp


Chia sẻ