Chào mừng bạn truy cập Website khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lâm nghiệp

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Lịch tuần 18, từ ngày 26/4 - 02/5/2021

26 tháng 4, 2021

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QUẢN TRỊ KINH DOANH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Từ 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 3

27/4/2021

9h:00'

Họp Đảng ủy

Bùi Thị Minh Nguyệt

Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
GS.TS.Trần Văn Chứ

14h00

Họp Ban tổ chức chuỗi sự kiện VNUF – 2021

( Diễn đàn Khoa học sinh viên – Ngày Hội việc làm – Ngày Hội sách)

Bùi Thị Minh Nguyệt

Phòng họp A

 Hiệu trưởng
GS.TS.Trần Văn Chứ

Thứ 6

30/4/2021

 

NGHỈ LỄ

 

 

 

 

Nơi nhận:

-Trưởng các đơn vị trong Khoa;

-Bí thư liên chi;

-Chủ tịch công đoàn;

-Lưu:VPK

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Nguyệt

 


Chia sẻ