Chào mừng bạn truy cập Website khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lâm nghiệp

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Lịch công tác tuần 15, từ 5/4 - 11/4/2021

2 tháng 4, 2021

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Từ 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 4

07/4/2021

9h:00'

Chuẩn bị Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động KHCNSV và Khởi nghiệp trường Đại học làm nghiệp giai đoạn 2015-2020; định hướng giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030.

Lãnh đạo Khoa

Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
GS.TS Trần Văn Chứ

 

Nơi nhận:

-Trưởng các đơn vị trong Khoa;

-Bí thư liên chi;

-Chủ tịch công đoàn;

-Lưu:VPK

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Nguyệt

 


Chia sẻ