Chào mừng bạn truy cập Website khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lâm nghiệp

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Lịch công tác tuần 13 (từ 22-28/3) năm 2021

20 tháng 3, 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QUẢN TRỊ KINH DOANH

L ỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Từ 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 2

22/3/2021

9h:00'

Xây dựng đề xuất nhiệm vụ sản phẩm quốc gia ngành Lâm nghiệp đến 2030 ( Lĩnh vực Nấm và Dược liệu; Gỗ và sản phẩm gỗ)

Trưởng Khoa

Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
GS.TS Trần Văn Chứ

Thứ 3

23/3/2021

8h:00'

Họp Ban rà soát quy chế chi tiêu nội bộ

TS.Bùi Thị Minh Nguyệt

Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
GS.TS Trần Văn Chứ

Thứ 5

25/3/2021

19h:30'

Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021)

Đại diện lãnh đạo Khoa; BCH Liên Chi đoàn; BCH Chi đoàn, Chi đoàn cán bộ

Hội trường G6

BCH Đoàn trường
Phạm Gia Thanh

Thứ 6

26/3/2021

8:00'

Kỷ niệm 75 năm ngày thể thao Việt Nam 27/3/1946-27/3/2021 (BỔ SUNG)

Lãnh đạo Khoa

Nhà thi đấu đa năng

Giám đốc Trung tâm
Nguyễn Quang San

 

Nơi nhận:

-Trưởng các đơn vị trong Khoa;

-Bí thư liên chi;

-Chủ tịch công đoàn;

-Lưu:VPK

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Nguyệt

 

 


Chia sẻ