Ấn phẩm khoa học Ấn phẩm khoa học

TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2014

18 tháng 10, 2019

CLICK VÀO TÊN BÀI BÁO ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

STT Mã BB Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản
1 KT14_Dung01 Thực trạng và một số giải pháp phát triển thị trường lâm sản trong giai đoạn hiện nay Hoàng Thị Dung Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp ISSN 1859-3828 2014
2 KT14_Thoại06 Bước đầu áp dụng mô hình APM trong dự báo lâm nghiệp: trường hợp nghiên cứu thí điểm tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Trịnh Quang Thoại Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp 2014
3 KT14_Ninh05 Bảo tồn đa dạng sinh học và một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Ba Vì – Hà Nội Nguyễn Thị Hải Ninh Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp số 3-2014, Việt Nam 2014
4 KT14_Thu04 Ứng xử của người dân trong việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá  Chu Thị Thu Tạp chí Rừng & Môi trường 2014
5 KT14_Hoa14 Tác động của BĐKH đến đời sống và SXNN của người nông dân xã Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định Đặng Thị Hoa Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2014
6 KT14_Hoa13 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp xã Giao An, Giao Thủy, Nam Định Đặng Thị Hoa Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2014
7 KT14_Hoa12 Thích ứng với Biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Đặng Thị Hoa Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014
8 KT14_Hoa11 Thích ứng với Biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển và những bài học kinh nghiệm Đặng Thị Hoa Kỷ yếu hội thảo của trường Đại học Giao thông Vận tải, Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Khoa học Kỹ thuật 2014
9 KT14_Ngọc05 Thực trạng và một số giải pháp phát triển thị trường lâm sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Vũ Thị Minh Ngọc Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp 2014
10 KTO14_Dung03 Đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế tại chi cục thuế huyện Chương Mỹ, Hà Nội Nguyễn Thị Thùy Dung Tạp chí Khoa học Công nghệ lâm nghiệp 2014

Chia sẻ