Lễ ra mắt Bộ môn tài chính

21 tháng 8, 2023
Sáng ngày 14/08/2023, khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tổ chức Lễ ra mắt Bộ môn Tài chính – khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Bộ môn Tài chính được thành lập theo quyết định số 1042/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 24/07/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp dựa trên cơ sở tổ chức lại bộ môn Tài chính, Kế toán thuộc khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Bộ môn có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng, tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học về các vấn đề thuộc lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng

Tại buổi Lễ, đại diện Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, cán bộ các bộ môn, trung tâm trong khoa đã tặng hoa, quà và chúc mừng tập thể cán bộ của Bộ môn. Việc thành lập Bộ môn Tài chính là bước phát triển mới trong mở rộng quy mô, đáp ứng nhu cầu trong đào tạo, góp phần vào sự phát triển chung của Khoa và Nhà trường.

Lãnh đạo Nhà trường và khoa trao Quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng bộ môn

Lãnh đạo Nhà trường và Khoa trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo bộ môn Tài chính và bộ môn Kế toán.

Lãnh đạo khoa và các bộn, trung tâm trong khoa tặng hoa chúc mừng bộ môn Tài chính và bộ môn Kế toán

Lãnh đạo Nhà trường, các phòng - ban chức năng và lãnh đạo khoa, bộ môn, trung tâm trong khoa chụp ảnh kỷ niệm

Một số hình ảnh chúc mừng.

Nguồn Bộ môn Tài chính.


Chia sẻ