Kỷ niệm ngày Công tác xã hội 25/03

28 tháng 3, 2023

Trung tâm Công tác xã hội và phát triển cộng đồng tổ chức kỷ niệm ngày Công tác xã hội 25/03

          Với mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề Công tác xã hội; ghi nhận những đóng góp của người làm công tác xã hội, góp phần đảm bảo thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân, ngày 24/3/2022, Trung tâm Công tác xã hội và phát triển cộng đồng – Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7 năm 2023, với chủ đề "Công tác xã hội Việt Nam - Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển".

Ở Việt Nam, Công tác xã hội đã được xem như là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn mang tính ứng dụng trong hệ thống an sinh xã hội, nhằm thúc đẩy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của con người, giúp giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và hướng tới công bằng xã hội thông qua việc hỗ trợ cho cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng, tăng năng lực cho nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Xuất phát từ ý nghĩa nhân văn đó, Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/03) ra đời như một hình thức vinh danh những người tham gia một công việc thầm lặng nhưng vô cùng cần thiết trong xã hội.

Toàn thể các cán bộ và giảng viên trong trung tâm, các bạn sinh viên ngành Công tác xã hội các khóa đang học tập tại trường và các bạn cựu sinh viên cũng đã về tham dự đầy đủ. Tại buổi kỷ niệm, TS. Phạm Thị Huế - Giám đốc trung tâm đã nhắc lại lịch sử ra đời ngày Công tác xã hội. Bên cạnh đó, TS Phạm Thị Huế cho biết, công tác xã hội đã có lịch sử phát triển hơn một thế kỷ và ngày nay đã trở thành một nghề chuyên nghiệp được thừa nhận trên thế giới. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Công tác xã hội đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội ở các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là quan tâm, hỗ trợ những những nhóm người yếu thế. Ngày 25/03/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu điểm khởi đầu cho sự phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam. Tiếp nối Đề án 32, ngày 22/01/ 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký  Quyết định Số: 112/QĐ-TTg Ban hành chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 – 2030 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng giai đoạn; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả. Lễ kỷ niệm giúp kết nối giữa các thế hệ sinh viên CTXH của trường, cùng ôn lại và tìm hiểu sâu hơn về định hướng phát triển của nghề, cũng như cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Một số hình ảnh:

Nguồn: Trung tâm CTXH&PTCĐ


Chia sẻ