Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

Th.S Nguyễn Văn Cường

19 tháng 8, 2020

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:     Nguyễn Văn Cường              Giới tính:Nam

Năm sinh:1990

Ngạch giảng viên: Giảng viên

Học vị:  Thạc sĩ

Ngoại Ngữ: Anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Tin học – Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh

Số điện thoại: 

Email:  cuongnv142@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

 •  2012, Cử nhân, Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hà Nội
 •  2015, Thạc sĩ, Khoa học máy tính, Học viện Bưu chính viễn thông

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

      (Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

 •  2012 - 2013: Lập trình viên, Công ty Strawberry Jam Việt Nam
 • Từ 12/2013 – 12/2017: Chuyên viên, Trung tâm công nghệ thông tin - Trường Đại học Lâm nghiệp
 • Từ 12/2017 – nay: Giảng viên, Bộ môn tin học – Khoa kinh tế và quản trị kinh doanh – Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Lập trình Java,Hệ quản trị cơ sở dữ liệu,  Toán rời rạc, Tin học đại cương, Lập trình PHP

 • Sau Đại học
 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Xây dựng hệ thống thông tin cho lâm nghiệp về vấn đề mất rừng và cháy rừng.

Nghiên cứu nội suy dữ liệu phục vụ cho công tác dự báo, định hướng kết quả.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 (Trật tự trình bày Đề tài/Chương trình/dự án/nghiệm vụ KH&CN: tên đề tài/dự án /nhiệm vụ, đề tài cấp quản lý, mã số (nếu có), năm bắt đầu đến năm kết thúc)

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 • Cấp Bộ
 1. Hệ thống cơ sở dữ liệu giống cây trồng lâm nghiệp việt nam: 2015
 2. Thiết lập phần mềm ứng dụng công nghệ địa thông tin trong tuần tra, giám sát lửa rừng, sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp cấp huyện (2017-2019)
 3. Truy xuất nguồn gốc gỗ (2018-2019)
 4. Truy xuất nguồn gốc gỗ giai đoạn 2 (2020- 2021)
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 1. Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm lâm phục vụ dự báo và chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng Hà Nội – 2014
 2. Nâng cấp Cổng thông tin Vườn Quốc gia Cát Bà – 2014
 3. Hệ thống cảnh báo cháy rừng kiểm lâm vùng 2 – 2015
 4. Hệ thống phân vùng trọng điểm cháy tỉnh Thanh Hóa – 2016
 5. Hệ thống phát hiện sớm đám cháy tỉnh Thanh Hóa - 2016
 6. Các giải pháp chủ yếu quản lý và phát triển cây xanh tại các quận nội thành Hà Nội đến năm 2030 – 2017
 7. Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý kiểm lâm địa bàn tỉnh Thanh Hóa ( 2015-2017)
 8. Thiết lập phần mềm ứng dụng công nghệ địa thông tin trong tuần tra, giám sát lửa rừng, sự thay đổi rừng và đất tỉnh Bắc Giang - 2019
 9. Thiết lập phần mềm ứng dụng công nghệ địa thông tin trong tuần tra, giám sát lửa rừng, sự thay đổi rừng và đất tỉnh Quảng Trị - 2019
 10. Thiết lập phần mềm ứng dụng công nghệ địa thông tin trong giám sát lửa rừng, sự thay đổi rừng và đất thành phố Hà Nội – 2019
 • Cấp Cơ sở
 1. Xây dựng hệ thống theo dõi hệ thống mạng trường Đại học Lâm Nghiệp - 2015
 2. Nâng cấp cổng thông tin tiếng anh trường Đại học Lâm nghiệp – 2017
 3. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu các hoạt động học thuật của khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh – Trường Đại học Lâm nghiệp - 2019

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

(Tên tác giả /các tác giả, tên bài viết, tên tạp chí, tập, (số), năm công bố)

 1. Trần Hồng Diệp, Nguyễn Văn Cường,  Định nghĩa một số chỉ số chuyên môn cho các nhà khoa học làm nhiệm vụ đánh giá ngang hàng trong các hội nghị chuyên ngành. Báo cáo hội nghị FAIR ‘2019, Trang : 146. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ

B. Quốc tế

(Author(s) of chapter, "Title of chapter", In Title of book, edition (if not first), Editor(s) of book, Ed. Place of publication: Publisher, Year, Page number(s))

 

7.2. SÁCH 

(Tên tác giả/các tác giả, Tên sách in nghiêng, lần xuất bản (nếu không phải lần đầu). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm)

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

(Tên giải pháp/sáng chế, số hiệu, năm cấp, nước cấp)

Phần mềm chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số: 3934 – 2014/QTG ; Năm 2014

Phần mềm quản lý cây xanh Hà Nội: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 802/2018/QTG: Năm 2018

(Quy trình công nghệ sản xuất …….. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Số ...; Năm  ...... .Việt Nam. Tác giả.)

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Tên giải thưởng/Khen thưởng, Tổ chức cấp, Năm cấp)

 


Chia sẻ

Tin nổi bật