Sinh viên khóa 61 ( niên khóa 2016-2020) Bảo vệ khóa luận đợt 1

28 tháng 5, 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019-2020, Trong các ngày từ 19-22 tháng 5v năm 2020, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên khoa 61 niên khóa 2016-2020 các chuyên ngành: Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công tác xã hội.

Đợt 1 có gẩn 200 sinh viên đủ điều kiện và đã được các Hội đồng chấm hoàn thành khóa luận. Trong các buổi bảo vệ, sinh viên đã làm chủ được các kỹ năng thuyết trình, tự tin về chuyên môn để trả lời các câu hỏi của Hội đồng chấm. Tất cả khóa luận đưa ra bảo vệ đợt 1 đều đảm bảo chất lượng và được đánh giá khách quan trước Hội đồng.

Một số hình ảnh các buổi bảo vệ.

Nguồn: Văn phòng khoa


Chia sẻ