Khoa Kinh tế và QTKD bổ sung thêm nhân sự chất lượng cao

26 tháng 5, 2020

Chiều ngày 6/5/2020, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giảng viên Bộ môn Quản trị doanh nghiệp đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp trường tại Trường Đại học Thương mại, chuyên ngành Kinh doanh thương mại, mã số: 934.01.21

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 112/QĐ-ĐHTM ngày 11/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, gồm có:

STT

Họ tên Thành viên

Hội đồng

Đơn vị công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

GS.TS. Đinh Văn Sơn

Trường ĐH Thương mại

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Phản biện 1

3

PGS.TS. Đào Thị Kim Thanh

Học viện Tài chính

Phản biện 2

4

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Trường ĐH Ngoại thương

Phản biện 3

5

TS. Lục Thị Thu Hường

Trường ĐH Thương mại

Ủy viên Thư ký

6

PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

Trường ĐH Thương mại

Ủy viên

7

PGS.TS Nguyễn Văn Lịch

Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương – Bộ Công thương

Ủy viên

 

Tên đề tài luận án: "Phát triển mô hình chuỗi cung ứng theo tiếp cận nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng rau quả trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

   PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Sau khi Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền trình bày tóm tắt kết quả luận án, các Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp đến, TS. Lục Thị Thu Hường - Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kinh doanh thương mạimã số: 934.01.21 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Đinh Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Nghị quyết của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả đã đạt được và những đóng góp mới của Luận án về mặt học thuật, lý luận và giá trị thực tiễn, đồng thời, cũng chỉ rõ những điểm còn hạn chế về nội dung lẫn hình thức của Luận án để Nghiên cứu sinh hoàn thiện.

Những thành công của luận án:

- Hệ thống hóa và làm rõ hơn khung lý thuyết cơ bản nghiên cứu về chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị cùng với các mô hình liên quan đến chuỗi giá trị nông sản nói chung và khả năng nâng cao giá trị cho chuỗi cung ứng mặt hàng rau quả nói riêng. LA cũng đã n/cứu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển mô hình chuỗi cung ứng rau quả với 2 nhóm, bên trong và bên ngoài chuỗi.

- Đánh giá thực trạng & phân tích giá trị gia tăng trong hoạt động sx/kd/tiêu thụ với 02 loại sản phẩm rau (cà chua) và quả (bưởi Quế Dương) trên địa bàn Hà Nội. Luận án đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng và độ co giãn của chúng. Cụ thể, luận án xác định được các yếu tố trong chuỗi gồm: Chất lượng nguồn lực đầu vào được cung ứng; Trình độ kỹ thuật của người sản xuất; Công nghệ trong chế biến, bảo quản sản phẩm; Thành viên và chất lượng các liên kết thành viên trong chuỗi; Cơ chế thực thi chính sách, tổ chức vận hành chuỗi. Các yếu tố ngoài chuỗi gồm: Nhân tố thị trường và Chính sách. Luận án cũng xác định được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nêu trên tới phát triển mô hình chuỗi cung ứng theo tiếp cận nâng cao GTGT hàng rau quả trên địa bàn.

- Dựa trên các đánh giá, luận án đã đề xuất một số giải pháp cơ bản và có tính khả thi nhằm hoàn thiện & nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng rau quả tại Hà Nội, đã lựa chọn được 2 mô hình phù hợp để phát triển CCƯ rau quả theo tiếp cận nâng cao GTGT với các cơ sở và nội hàm liên quan. Mô hình và các giải pháp có tính khả thi cao nếu đủ các điều kiện hỗ trợ đi kèm.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn của đề tài. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

 

Nguồn: Bộ môn QTDN


Chia sẻ