ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ VÀ QTKD NHIỆM KỲ 2019 - 2022

9 tháng 12, 2019

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kế hoạch số 33/KH-ĐT ngày 06/08/2019 của BCH Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức ĐH Đoàn các cấp tiến tới ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHLN lần thứ 26 - nhiệm kỳ 2019-2022, được sự nhất trí của Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHLN, ngày 2/12/2019 tại phòng họp D Liên chi đoàn Khoa KT&QTKD long trọng tổ chức ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên chi Đoàn Khoa KT&QTKD nhiệm kỳ 2019-2022.

Tham dự đại hội Liên chi đoàn khoa Kinh tế & QTKD nhiệm kỳ 2019 - 2022 ngoài 63 đồng chí đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đoàn viên trong khoa còn có sự tham dự của  đồng chí Nguyễn Văn Hợp - Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa Kinh tế & QTKD, đồng chí Phạm Gia Thanh - Bí thư đoàn trường Đại học Lâm nghiệp, cùng các đồng chí đại diện BCH các liên cho đoàn các Khoa, Viện thuộc trường Đại học Lâm nghiệp

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2022 được tổ chức trên tinh thần: Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ. Đại hội đã thông qua báo cáo của BCH Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2019 trình ĐH và giao cho BCH Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2022 căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của ĐH để hoàn chỉnh và chính thức ban hành. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, ĐH đã bầu được BCH Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 11 đồng chí, có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn trường lần thứ 26, nhiệm kỳ 2019-2022.

Kết quả của Đại hội tiếp tục khẳng định bước trưởng thành của tuổi trẻ Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh - Trường ĐHLN, thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Hợp - Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa chúc mừng BCH liên chi nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đồng chí Phạm Gia Thanh - Bí thư đoàn trường Đại học Lâm nghiệp chúc mừng BCH Liên chi nhiệm kỳ 2019 -2022

Nguồn: BCH Liên chi


Chia sẻ