Đánh giá cán bộ định kỳ năm 2016 - Bộ môn Ngoại ngữ

14 tháng 10, 2016

              Ngày 14 tháng 10 năm 2016, tại giảng đường G2 – Trường Đại học Lâm nghiệp,  Hội đồng đánh giá năng lực chuyên môn và khả năng sư phạm khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn và khả năng sư phạm cho 05 giảng viên thuộc bộ môn ngoại ngữ theo kế hoạch đánh giá cán bộ, giảng viên định kỳ năm 2016 của nhà trường.

          Hội đồng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 2433/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trường. Thành viên Hội đồng gồm: Đại diện nhà trường, Đại diện Ban chủ nhiệm khoa, đại diện Bộ môn ngoại ngữ, đại diện Ban chấp hành công đoàn khoa.

           Sau khi bốc thăm bài giảng, các giảng viên đã trình bày bài giảng trong khoảng  thời gian quy định sau đó các thành viên trong Hội đồng đặt các câu hỏi để đánh giá năng lực và khả năng của giảng viên.

            Kết thúc buổi làm việc toàn thể Hội đồng và các giảng viên thuộc đối tượng đánh giá đã hoàn thành tốt công việc của mình.

Một số hình ảnh của buổi làm việc

Tác giả: Văn phòng khoa


Chia sẻ