Thông báo Về việc tổ chức Mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

2 tháng 11, 2016

Thống báo số 3016  ngày 31 tháng 10 năm 2016 của nhà trường về việc tổ chức Mít tinh chào mững ngày nhà giao Việt Nam 20/11 và trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016,

Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 11 năm 2016 ( thứ 6)

Địa điểm: Hội trường G6

Chi tiết xem file đính kèm: THÔNG BÁO MÍT TINH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11


Chia sẻ