Hội thảo Đối thoại chính sách về “Luật và chính sách Lâm nghiệp”

28 tháng 11, 2019

Từ ngày 20 – 23/11/2019, Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC) đã tổ chức Hội thảo Đối thoại chính sách về "Luật và chính sách Lâm nghiệp" tại Bangkok, Thái Lan. Tham gia Hội thảo có cán bộ tại cơ quan quản lý Lâm nghiệp đến từ nhiều nước trong khu vực Châu á. Về phía Việt Nam, 02 thành viên của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Lâm nghiệp là Trưởng khoa, tiến sĩ Bùi Thị Minh Nguyệt và Giảng viên Vũ Thị Minh Ngọc đã tham gia Hội thảo – đại diện nhóm tham gia xây dựng chính sách của Việt Nam. Tại hội thảo, những kinh nghiệm và kiến thức về quản lý, triển khai và thực thi pháp luật về lâm nghiệp công đồng đã được các đại diện từ Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam chia sẻ. Qua việc tham gia hội thảo, kiến thức chuyên môn và trình độ ngoại ngữ của giảng viên khoa được tăng cường. Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế của khoa được tăng cường thông qua sự kết nối với đại diện của các quốc gia trong khu vực.


Chia sẻ