THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỐ VẤN HỌC TẬP - 2016

1 tháng 11, 2016

Thông báo sô: 2996, ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Hội nghị Cố vấn học tập năm học 2016 - 2017, cụ thể:

Thời gian: 7h30 thứ 5, ngày 03 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: G6

Chi tiết xem file đính kèm: THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CVHT NĂM HỌC 2016 - 2017


Chia sẻ

Tin nổi bật