Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

TS. Nguyễn Thị Hải Ninh

10 tháng 9, 2020

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Ninh                  Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1978

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.147

Chức vụ: Giảng viên, kiêm trợ lý đào tạo Sau  đại học của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại Ngữ: Tiếng Trung , sử dụng thành thạo; Tiếng Anh, mức độ sử dụng trung bình

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0354.182.585

Email: haininh1978@gmail.com; ninhnth@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

 •  2000, Kỹ sư, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2004, Thạc sĩ, Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội (Nay là Học viện nông nghiệp Việt Nam)
 •  2013, Tiến sĩ, Quản lý kinh tế lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc

 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

      (Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

 •  2/2001 - 3/2004: Giáo viên, Khoa Kinh tế & PTNT – Trường Trung học và Dạy nghề NN & PTNT I (Nay là trường Cao đẳng NN & PTNT Bắc Bộ)
 •  4/2004 - đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

  Môn học: Thị trường bất động sản; Kinh tế đất; Kinh tế nông nghiệp; Di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt Nam

 • Sau Đại học

            Môn học: Kinh tế phát triển; Phát triển nông thôn

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

          - Tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thực hiện chương trình 135 năm 2018 tỉnh Tuyên Quang.; tỉnh Hà Giang.

          - Tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thực hiện chương trình 135 năm 2019 tỉnh Điện Biên.

          - Tập huấn Hỗ trợ phát triển hợp tác xã cho cán bộ phòng ban chuyên môn và đoàn thể cấp huyện, ban chỉ đạo kinh tế tập thể xã, phường, thị trấn, ban lãnh đạo ấp thuộc tỉnh kiên giang năm 2018 tỉnh Kiên Giang.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

- Kinh tế, kinh tế nông lâm nghiệp

            - Phát triển nông thôn

            - Chính sách và quản lý nông – lâm nghiệp

- Quản lý kinh tế; Quản trị kinh doanh

- Kinh tế Du lịch sinh thái

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 (Trật tự trình bày Đề tài/Chương trình/dự án/nghiệm vụ KH&CN: tên đề tài/dự án /nhiệm vụ, đề tài cấp quản lý, mã số (nếu có), năm bắt đầu đến năm kết thúc)

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 • Cấp Bộ
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 • Cấp Cơ sở

Phát triển Lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Đề tài cơ sở, năm 2018

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 • Cấp Bộ
 1. Đề tài cấp bộ "Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các mô hình làm cơ sở đề xuất chính sách cho thuê môi trường rừng ở Việt Nam", năm 2018.
 • Cấp Cơ sở

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

(Tên tác giả /các tác giả, tên bài viết, tên tạp chí, tập, (số), năm công bố)

 1. Tô Quang Tin, Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thị Hải Ninh, Đánh giá tác động của chuyển đổi ruộng đất đến công tác quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Tạp chí Kinh tế sinh thái, số 28,2009.
 2. Nguyễn Thị Hải Ninh, Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Tạp chí Kinh tế sinh thái, số 29, 2009.
 3. Nguyễn Thị Hải Ninh, Wen zuomin, Phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch đến Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Kinh tế sinh thái, số 42 + 43,2012.
 4.  Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thị Hải Ninh, Bảo tồn đa dạng sinh học và một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Ba Vì – Hà Nội, Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 3, 2014.
 5. Nguyễn Thị Hải Ninh, Đặng Thị Mai Lương, Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã tại huyện Ba vì, thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp, tháng 10, 2016.
 6. Nguyễn Thị Hải Ninh, Đinh Duy Hưng, Giải pháp tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 22 (276) kỳ 2 tháng 11-2017.
 7. Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thị Hải Ninh, Đánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh, Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn, số 16- kỳ 2 tháng 8, 2018.
 8. Nguyễn Thị Hải Ninh, Vũ Thị Minh Ngọc, Nguyễn Như Bằng, Chu Thị Hồng Phượng, Trần Đức Anh, Giải pháp phát triển lâm sản ngoài gỗ tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 18 tháng 6, 2019.
 9. Nguyễn Thị Hải Ninh, Bùi Quang Hưng, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Thơm: Nghiên cứu sự hài lòng của khách nội địa đối với điểm đến Vườn Quốc Gia Ba Vì, Tạp chính Kinh tế và Dự báo, số 12 tháng 4 năm 2020.

B. Quốc tế

(Author(s) of chapter, "Title of chapter", In Title of book, edition (if not first), Editor(s) of book, Ed. Place of publication: Publisher, Year, Page number(s))

Nguyen Thi Hai Ninh, Wen zuomin, "Predictive Study of Eco-tourism Market Demand Based on Grey Model (1, N) – A Case Study of Phong Nha – Ke Bang, Quang Binh, Viet Nam", Ed. China: Journal of Green Science and Technology, 2013, pg.230-240.

7.2. SÁCH 

1. Trịnh Hữu Liên, Nguyễn Bá Long, Xuân Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Hải Ninh, Giáo trình thị trường bất động sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2017.

 •  Sách chuyên khảo/sách tham khảo

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 


Chia sẻ