Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

Th.S Vũ Thị Minh Ngọc

19 tháng 8, 2020

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:VŨ THỊ MINH NGỌC             Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1984

Ngạch giảng viên: Hạng 3

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Số điện thoại: 0912868879

Email:.................................................................................................................................

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

 • 2007, Cử nhân, Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại Thương
 • 2011, Thạc sĩ, Kinh tế quốc tế và phát triển, Trường Đại học Quốc gia Úc

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

      (Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

 • Từ 04/2008 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Kinh tế vi mô, Kinh tế quốc tế, Toán trong khoa học quản lý (tiếng Anh), Nguyên lý kinh tế vi mô (tiếng Anh)

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế tài nguyên

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 (Trật tự trình bày Đề tài/Chương trình/dự án/nghiệm vụ KH&CN: tên đề tài/dự án /nhiệm vụ, đề tài cấp quản lý, mã số (nếu có), năm bắt đầu đến năm kết thúc)

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở

Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm đồ gỗ của một số nước Đông Nam Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, 2019 - 2020

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Cơ sở

- Nghiên cứu ảnh hưởng của WTO đến ngành lâm nghiệp Việt Nam, 2008

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

(Tên tác giả /các tác giả, tên bài viết, tên tạp chí, tập, (số), năm công bố)

Vũ Thị Minh Ngọc, Lê Thị Hoa, Employment and income of labor returning from working oversea at Dong Khe commune, Dong Son ditrict, Thanh Hoa province. Journal of Forestry Science and Technology, số 5, 2018

Mai Quyên, Vũ Thị Minh Ngọc, Phân tích kết quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016. Tạp chí khoa học lâm nghiệp, số 3, 2018.

Vũ Thị Minh Ngọc, Transnational Pollution and Coasian bargaining approach- A comparison between the case of trans-boundary  haze pollution in Southeast Asia and trans-frontier water pollution in North America. Journal of Forestry Science and Technology, số 3, 2016

Vũ Thị Minh Ngọc, Trương Thị Thanh Quý, Thực trạng bất bình đẳng giới theo thu nhập tại xã Phú Cường – huyện Ba Vì – Hà Nội. Tạp chí khoa học lâm nghiệp, số Tháng 10, 2016.

Vũ Thị Minh Ngọc, Hoàng Thị Dung, Thực trạng và một số giải pháp phát triển thị trường lâm sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí khoa học lâm nghiệp, số 4, 2014.

Vũ Thị Minh Ngọc, Mai Quyên, Ứng dụng mô hình phân phối trễ trong nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Tạp chí khoa học lâm nghiệp, số 3, 2013.

Võ Mai Anh, Bùi Thế Đồi, Nguyễn Văn Hợp, Vũ Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hải Hòa, Đồng quản lý rừng ở Việt Nam: Nghiên cứu điểm tại xã Pú Luông – Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải. Tạp chí khoa học lâm nghiệp, số 2, 2013.

Nguyễn Thị Hương Giang, Vũ Thị Minh Ngọc, Investigate key determinants of export performance in Vietnam. Hue University Journal of Science, số 9, 2012.

Vũ Thị Minh Ngọc , Tìm hiểu về hàng rào phi thuế quan của một số thị trường đối với mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam. Tạp chí khoa học lâm nghiệp, số tháng 10, 2012.

7.2. SÁCH 

(Tên tác giả/các tác giả, Tên sách in nghiêng, lần xuất bản (nếu không phải lần đầu). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm)

 •  Bài giảng
 1. Vũ Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thùy, Trần Thị Minh Nguyệt. Toán ứng dụng trong khoa học quản lý. Hà Nội : Nhà xuất bản trường Đại học Lâm nghiệp, 2014.
 2. Mai Quyên, Ngô Thị Thủy, Trần Thị Tuyết, Vũ Thị Minh Ngọc, Kinh tế vi mô. Hà Nội : Nhà xuất bản trường Đại học Lâm nghiệp, 2017.
 3. Vũ Thị Minh Ngọc, Trịnh Quang Thoại, Principles of Microeconomics. Hà Nội : Nhà xuất bản trường Đại học Lâm nghiệp, 2020.
 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo
 1. Võ Mai Anh (Chủ biên), Bùi Thế Đồi, Nguyễn Văn Hợp, Vũ Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hải Hòa, Đồng quản lý rừng đặc dụng Việt Nam  - Nghiên cứu điểm vùng núi phía Bắc. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2013

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Tên giải thưởng/Khen thưởng, Tổ chức cấp, Năm cấp)

 1. Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên quả cầu vàng năm 2019, Trung Ương Đoàn TNCSHCM và Bộ KHCN, 2019.

 


Chia sẻ