Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

TS. Nguyễn Như Bằng

19 tháng 8, 2020

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Như Bằng  Giới tính: Nam

Năm sinh: 1977

Ngạch chuyên viên

Chức vụ: Không

Học vị: Tiến sỹ

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ: Tiếng Trung Quốc (Nghiên cứu sinh 04 tại Trung Quốc)

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Số điện thoại: 0982199051

Email: nhubangvnuf@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

 •  1999, Kỹ sư, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2003, Thạc sỹ, Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học nông nghiệp 1 Hà Nội
 • 2017, Tiến sỹ, Quản lý kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học nông nghiệp Đông Bắc, Trung Quốc

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

      (Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2006- 2009

Công ty Tư vấn và PTLN - Đại học Lâm nghiệp

Kế toán trưởng

2010- 2011

Phòng TCKT – Đại học Lâm nghiệp

Kế toán viên

2011- 2012

Phòng TCKT – Đại học Lâm nghiệp

Phó phòng TCKT

2012- 2013

Trung tâm Dịch vụ - Đại học Lâm nghiệ

Phó giám đốc TT

2103 đến 07/2017

Trường Đại học Nông nghiệp Đông Bắc – Trung Quốc

Nghiên cứu sinh

Từ 08/2017 – nay

Bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế

& QTKD – Trường Đại học Lâm nghiệp

Giảng viên

 

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học: Chính sách phát triển nông nghiệp – nông thôn; Chính sách xã hội; Quản lý nhà nước về kinh tế
 • Sau Đại học: Phát triển nông thôn; Chính sách công
 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Các khóa bồi dưỡng về Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở (Thuộc chương trình giảm nghèo bền vững – 135)

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Kinh tế và chính sách nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn; Chính sách xã hội; Quản lý nhà nước về kinh tế

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 • Cấp Bộ
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 • Cấp Cơ sở

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Nguyễn Như Băng/ Nguyễn Thị Xuân Hương, Ảnh hưởng của thị trường lúa gạo thế giới đến xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 06 (457), tháng 6 năm 2016.

2. Nguyễn Thị Xuân Hương/ Nguyễn Như Bằng, Nghiên cứu chuỗi giá trị nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cây sơn tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn số 10 năm 2017

3.  Nguyễn Thị Xuân Hương/ Nguyễn Như Bằng, Ứng dụng mô hình EFA trong nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động khuyến nông - Nghiên cứu điểm tại huyện Như Thanh - Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học NN VN (học viên NN VN), 2017,15(5)

4. Nguyễn Thị Xuân Hương/ Nguyễn Như Bằng/Trần Thị Hồng Yến, Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số 21 tháng 7/2018

5. Nguyễn Thị Xuân Hương/ Mai Thị Thu Thủy/ Nguyễn Như Bằng, Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Tạp chí Kinh tế và Phát triển Số 252(II), tháng 6/2018

6. Nguyễn Như Bằng, Vai trò của Nhà nước trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á Số 7(68)/2018.

7. Nguyễn Thị Hải Ninh/ Vũ Thị Minh Ngọc/ Nguyễn Như Bằng/ Chu Thị Hồng Phượng, Giải pháp phát triển lâm sản ngoài gỗ tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Kinh tế và dự báo số 18 tháng 6/2019.

B. Quốc tế

1. Zeeshan Ahmad, Meng jun, Muhammad Abdullah, Mazhar Nadeem Ishaq, Nguyen Nhu Bang, P.O Bunnika, Majid Lateef, "Agricultural Production Structure Optimization Scheme of Punjab (Province) Pakistan",  European Journal of Economic Studies, 2015, Vol.(14), Is. 4 198 Copyright © 2015 by Academic Publishing House Researcher  Published in the Russian Federation European Journal of Economic Studies Has been issued since 2012. ISSN: 2304-9669 E-ISSN: 2305-6282 Vol. 14, Is. 4, pp. 198-205, 2015 DOI: 10.13187/es.2015.14.198

2. Mazhir Nadeem Ishaq*, Li Cui Xia, Rukhsana Rasheed, Nhu Bang Nguyen, "ECONOMIC ANALYSIS OF MILK MARKETING CHANNELS IN SOUTH REGION OF PUNJAB, PAKISTAN: AN EMPIRICAL ESTIMATION OF MARKETING AND PROFIT EFFICIENCY"

RJOAS, 3(51), March 2016

3. Nguyen Nhu Bang, "一带一路"背景下中越贸易发展现状及对策。Thực trạng và những sách lược phát triển thương mại Việt Trung trong bối cảnh "Một vành đai một con đường, 牡丹江师范学院学报, 2017 年第一期 (Tạp chí của khoa học của Học viện Sư phạm Mộc Đan Giang, Trung Quốc số 1/2017)

7.2. SÁCH 

 • Giáo trình

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

(Tên giải pháp/sáng chế, số hiệu, năm cấp, nước cấp)

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 


Chia sẻ