Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

Th.S Hoàng Thị Dung

19 tháng 8, 2020

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:HOÀNG THỊ DUNG     Giới tính: Nữ

Năm sinh: 04/07/1980

Ngạch giảng viên: giảng viên, Mã ngạch: V.07.01.03

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh (B), Tiếng Trung (HSK4)

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế, Khoa KT&QTKD

Số điện thoại:0934565808

Email:hoangdung4780@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

 •  2002, Kỹ sư, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2011, Thạc sĩ, Kinh doanh và Quản lý, Đại học Kinh tế quốc dân

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

      (Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

 •  2003 – nay: Giảng viên, bộ môn Kinh tế, khoa Kinh tế và QTKD

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế lâm nghiệp, Quản lý nhà nước về kinh tế
 • Sau Đại học
 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Đào tạo Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; chứng chỉ Giảng viên hạng 2

 

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU: kinh tế nông lâm nghiệp

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 (Trật tự trình bày Đề tài/Chương trình/dự án/nghiệm vụ KH&CN: tên đề tài/dự án /nhiệm vụ, đề tài cấp quản lý, mã số (nếu có), năm bắt đầu đến năm kết thúc)

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 • Cấp Bộ
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 • Cấp Cơ sở

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 • Cấp Bộ
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 • Cấp Cơ sở

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Vũ Minh Ngọc, Hoàng Thị Dung,Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường lâm sản trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, (số 4), 2014.
 2. Bùi Thị Vân, Hoàng Thị Dung, Lê Thị Khiếu. Xây dựng và lập kế hoạch quản lý rừng trồng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng FSC tại Tổng công ty Giấy Việt Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, (số 6), 2019.
 3. Phạm Thế Anh, Hoàng Thị Dung, Hồ Quốc Việt, Hoàng Văn Thức, Lê Trung Hưng. Đặc điểm cấu trúc theo nhóm gỗ và cấp kính rừng lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, Huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, (số 375), 2019.

7.2. SÁCH 

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 


Chia sẻ