Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

Th.S Ngô Thị Thủy - Phó trưởng Bộ môn

19 tháng 8, 2020

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: NGÔ THỊ THỦY                                          Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1978

        Ngạch giảng viên: V.07.01.03

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh B1

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Lâm nghiệp

Số điện thoại:0936543913

Email: thuyfuv@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2000, Kỹ sư, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm Nghiệp

- 2004, Thạc sĩ, Kinh tế nông nghiệp, Học Viện Nông nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 12/2000 đến nay: Giảng viên, Khoa KT &QTKD, Trường ĐH Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

- Đại học

- Kinh tế phát triển

- Kinh tế nông nghiệp

- Kinh tế vi mô

- Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Nghiệp vụ sư phạm

- Nghiệp vụ chuyên viên chính

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

- Kinh tế, kinh tế nông nghiệp, kinh tế phát triển

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

Cấp Cơ sở

- Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của trang trại chăn nuôi gà thịt tại huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội, Cấp cơ sở, 2019

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

         Cấp Cơ sở :

- Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch tại Vườn Quốc Gia Cúc Phương, cấp cơ sở, 2019.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

1. Mai Quyên, Ngô Thị Thủy, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chăn nuôi bò sữa huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội, Tạp chí Thông tin Khoa học Lâm nghiệp (nay là Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp), 2012.

2. Ngô Thị Thủy, Trần Thị Khánh, Quản lý rác thải tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà nội – Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, 2013.

3. Ngô Thị Thủy, Trần Thị Thu Hà, Vũ Thu Thủy, Ước lượng mức sẵn lòng chi trả của người dân nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại làng nghề Vạn Phúc – Hà Đông, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, 2015.

4. Ngô Thị Thủy, Hiệu quả kinh tế của trang trại chăn nuôi gà thịt trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Tạp chí Kinh tế dự báo, 2020.

5. Chu Thị Thu, Ngô Thị Thủy, Chu Thị Thúy An, Hợp tác kinh tế của các hộ trồng rừng sản xuất ở xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Tạp chí Kinh tế và Quản lý, 2020.

7.2. SÁCH

1. Mai Quyên, Trần Thị Tuyết, Ngô Thị Thủy, Vũ Thị Minh Ngọc, Bài giảng Kinh tế Vi mô 1, NXB Đại học Lâm Nghiệp, 2017.

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Tên giải thưởng/Khen thưởng, Tổ chức cấp, Năm cấp)

 

                                                                                

 

 


Chia sẻ