Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

Th.S Trần Thị Tuyết

19 tháng 8, 2020

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: TRẦN THỊ TUYẾT                                          Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1981

        Ngạch giảng viên: hạng III

Chức vụ:

Học vị: Thạc sĩ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh B1

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Lâm nghiệp

Số điện thoại:0988681102

Email: trantuyetvfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2003, Kỹ sư, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm Nghiệp

- 2009, Thạc sĩ, Kinh tế nông nghiệp, Học Viện Nông nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 06/2004 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế &QTKD, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

- Đại học

- Địa lý Kinh tế Việt Nam

- Địa lý Du lịch Việt Nam

- Kinh tế Vi mô 1

- Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Nghiệp vụ sư phạm

- Nghiệp vụ chuyên viên chính

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

- Kinh tế, kinh tế nông nghiệp, kinh tế du lịch

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/ Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

Cấp Cơ sở

- Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch tại Vườn Quốc Gia Cúc Phương, cấp cơ sở, 2019.

6.2. Đề tài/ Nhiệm vụ KH&CN tham gia

         Cấp Cơ sở

- Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của trang trại chăn nuôi gà thịt tại huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội, Cấp cơ sở, 2019

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

1. Trần Thị Tuyết, Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình, Tạp chí Kinh tế sinh thái, số 34, 2010.

2. Võ Mai Anh, Lê Thị Diên, Hoàng Thị Dung, Trần Thị Tuyết, Giải pháp hoàn thiện chính sách giao đất Lâm nghiệp ở Việt Nam, tạp chí Rừng và môi trường, số 69_70, năm 2015.

3. Trần Thị Tuyết, Hoàng Thị Thanh Huyền, Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định tham gia dự án phát triển Cà Phê bền vững của người dân xã Nâm N'Jang, Đắk Nông, tạp chí Kinh tế và phát triển, tập II, số 220, 2015.

4. Trần Thị Tuyết, Lê Thị Kim Ngân, Tẩn Minh Tuấn, Giải pháp giảm nghèo theo cách tiếp cận nghèo đa chiều tại Đức Bác, Sông Lô, Vĩnh Phúc, Kỷ yếu hội thảo Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH và CĐ khối Nông – Lâm Ngư –Thủy  lần thứ 7, Hà Nội, 2016 (tr.549-553), Hà Nội.

5. Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thị Mai Trang, Đầu tư phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp huyện Chương Mỹ, Hà Nội, tạp chí Kinh tế và dự báo, số 02, 2016.

6. Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nghiên cứu vấn đề tham gia hoạt động du lịch cộng đồng của người dân xã Lao Chải, Sapa, tạp chí Kinh tế và dự báo, số 03, 2016.

7. Trần Thị Tuyết, Đánh giá sự phát triển của du lịch Hòa Bình dựa trên lý thuyết chu kỳ sống điểm đến du lịch, tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 18, 2018.

8. Trần Thị Tuyết, Nguyễn Văn Mạnh, Ecotourism development in national parks in the Red River Delta and Coastal Northeast of Viet Nam , (The case studies:  Ba Vi, Tam Đao, and Cuc Phuong), Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế:Du lịch mới: Sáng kiến từ địa phương tới quốc tế, Ninh Bình, 2018 (tr.153-169), NXB ĐH Kinh tế Quốc dân.

7.2. SÁCH

- Giáo trình/bài giảng

1. Trần Thị Tuyết, Bài giảng Địa lý Kinh tế Việt Nam, NXB Đại học Lâm Nghiệp, 2013.

2. Mai Quyên, Trần Thị Tuyết, Ngô Thị Thủy, Vũ Thị Minh Ngọc, Bài giảng Kinh tế Vi mô 1, NXB Đại học Lâm Nghiệp, 2017.

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. Giải thưởng về Khoa học và công nghệ

 

 


Chia sẻ