Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

Th.S Chu Thị Hồng Phượng

19 tháng 8, 2020

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:CHU THỊ HỒNG PHƯỢNG              Giới tính: Nữ

Năm sinh: 09/05/1989

Ngạch giảng viên: Giảng viên hạng III.

Chức vụ: Không

Học vị: Thạc sỹ kinh tế

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ: Tiếng anh

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0939.223.683

Email:phuonghong1989@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2011,  Cử nhân, Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2014, Thạc sỹ, Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 11/2011 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

+ Kinh tế quốc tế, Kinh tế thương mại và dịch vụ, Địa lý kinh tế

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

+ Nghiên cứu các lĩnh vực về kinh tế: Kinh tế quốc tế, Kinh tế thương mại và dịch vụ, Kinh tế nông nghiệp

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

Không

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội, Đề tài thành phố Hà Nội, Sở khoa học và công nghệ mã 01X-10, 2018-2020.

 • Cấp Cơ sở

1. Giải pháp thu hút thí sinh thi tuyển vào đại học lâm nghiệp, Đề tài Trường đại học Lâm Nghiệp, 2012

2. Phát triển lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Đề tài Trường đại học Lâm Nghiệp, 2018

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Trịnh Quang Thoại, Chu Thị Hồng Phượng, Một số giải pháp nhằm thu hút thí sinh dự tuyển vào trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 4, 2013
 2. Đặng Thị Hoa, Chu Thị Hồng Phượng, Giải pháp phát triển trồng cam tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 7, 2018
 3. Nguyễn Văn Hợp, Lê Thị Hương, Chu Thị Hồng Phượng, Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số 29, 2019
 4. Nguyễn Thị Hải Ninh, Vũ Thị Minh Ngọc, Nguyễn Như Bằng, Chu Thị Hồng Phượng, Trần Đức Anh, Giải pháp phát triển lâm sản ngoài gỗ tỉnh Hà Tĩnh. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 18, 2019
 5.  Chu Thị Hồng Phượng, Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc : Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 29, 2019

7.2. SÁCH

 • Bài giảng
 1. Đặng Thị Hoa (Chủ biên), Chu Thị Hồng Phượng, Kinh tế Thương mại và dịch vụ. Trường Đại học Lâm Nghiệp, 2019

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 


Chia sẻ