Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

TS. Đặng Thị Hoa

19 tháng 8, 2020

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Đặng Thị Hoa                            Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1979

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.112

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Số điện thoại: 0975 008 035

Email: hoaeco@gmail.com; dangthihoa.310579@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 •  2001, Kỹ sư, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2011, Thạc sĩ, Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2017, Tiến sĩ, Kinh tế nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 •  2006 - 2008: Nghiên cứu viên, Viện Sinh thái rừng và Môi trường
 •  Từ 2009 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 •  Đại học

Kinh tế vĩ mô, Kinh tế công cộng, Kinh tế Thương mại và Dịch vụ

 •  Sau Đại học

Kinh tế vĩ mô, Kinh tế công cộng, Phát triển nông thôn

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học; Lớp Bồi dưỡng giảng viên hạng II

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Kinh tế, kinh tế nông nghiệp, kinh tế lâm nghiệp, kinh tế tài nguyên môi trường, kinh tế công cộng, kinh tế thương mại dịch vụ, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, Phát triển nông thôn, Biến đổi khí hậu.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 (Trật tự trình bày Đề tài/Chương trình/dự án/nghiệm vụ KH&CN: tên đề tài/dự án /nhiệm vụ, đề tài cấp quản lý, mã số (nếu có), năm bắt đầu đến năm kết thúc)

STT

Tên chương trình, đề tài,

mã số đề tài

Mức độ tham gia

Cấp quản lý

đề tài

Năm bắt đầu đến năm kết thúc

1

Nghiên cứu giải pháp kinh tế xã hội phục vụ điều chế rừng tự nhiên lá rộng thường xanh là rừng sản xuất tại Công ty Đầu tư và Dịch vụ LNCN Kon Rẫy – Kon Tum (Thuộc Đề tài "Nghiên cứu xây dựng phương án điều chế rừng tự nhiên lá rộng thường xanh là rừng sản xuất tại vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên)

Cộng tác viên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2009-2009

2

Phân tích chuỗi giá trị gỗ nguyên liệu giấy Vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam

Chủ trì

đề tài

Trường Đại học Lâm nghiệp

2010-2011

3

Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý rừng tại các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp vùng Tây Nguyên

Cộng tác viên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2012-2012

4

Giải pháp nâng cao khả năng thích ứng với BĐKH trong SXNN của người dân ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định

Chủ trì

đề tài

Trường Đại học Lâm nghiệp

2013-2013

5

Nghiên cứu sự thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển tỉnh Nam Định

Chủ trì

đề tài

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2012-2017

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

(Tên tác giả /các tác giả, tên bài viết, tên tạp chí, tập, (số), năm công bố)

 1. Đặng Thị Hoa, Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ đăng ký đất đai tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 6, 2019.
 2. Phạm Thị Tân, Đặng Thị Hoa, Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 3, 2018.
 3. Đặng Thị Hoa, Chu Thị Hồng Phượng, Giải pháp phát triển trồng cam tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 7, 2018.
 4. Đặng Thị Hoa, Du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 54, 2017.
 5. Đặng Thị Hoa, Vi Tú Linh, Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 3, 2017.
 6. Đặng Thị Hoa, Đặng Văn Phúc, Tác động của chương trình phát triển nông thôn đến xóa đói giảm nghèo tại xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1, 2017.
 7. Đặng Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy, Trần Thị Khuy, Thực trạng làm thêm của sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp. Kỷ yếu hội thảo Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối nông – lâm – ngư – thủy lợi toàn quốc lần thứ 7 (tr.554-558). Hà Nội, 2016: Nhà xuất bản trường Đại học Lâm nghiệp.
 8. Đặng Thị Hoa, Thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân trồng lúa vùng ven biển tỉnh Nam Định. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 226 (II), 2016.
 9.  Đặng Thị Hoa, Quyền Đình Hà, Thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Nam Định. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 4, 2016.
 10. Đặng Thị Hoa, Giáp Thị Huyền Trang, Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu điểm tại Công ty TNHH Long Hà – Bắc Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1, 2016.
 11. Đặng Thị Hoa, Quyền Đình Hà, Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1, 2015.
 12. Đặng Thị Hoa, Bùi Thế Đồi, Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển và những bài học kinh nghiệp. Kỷ yếu hội thảo Câu lạc bộ khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 45 (tr.159-168). Hà Nội, 2014 : Nhà xuất bản trường Đại học Giao thông Vận tải.
 13. Đặng Thị Hoa, Quyền Đình Hà, Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 6, 2014.
 14. Đặng Thị Hoa, Nguyễn Thúy Nga, Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 200 (II), 2014.
 15. Đặng Thị Hoa, Ngô Tuấn Quang, Tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người nông dân xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 3+4, 2014.
 16. Đặng Thị Hoa, Phân tích chuỗi giá trị gỗ nguyên liệu giấy vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 7, 2012.
 17. Đặng Thị Hoa, Trần Thị Huyền, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người dân trong việc áp dụng biện pháp khoa học công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề mây tre đan Phú Vinh, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 12, 2011.

B. Quốc tế

(Author(s) of chapter, "Title of chapter", In Title of book, edition (if not first), Editor(s) of book, Ed. Place of publication: Publisher, Year, Page number(s))

7.2. SÁCH 

(Tên tác giả/các tác giả, Tên sách in nghiêng, lần xuất bản (nếu không phải lần đầu). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm)

 • Giáo trình/Bài giảng

Đặng Thị Hoa, Chu Thị Hồng Phượng, Bài giảng Kinh tế Thương mại và Dịch vụ. Nhà xuất bản Trường Đại học Lâm nghiệp, 2019.

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. Giải thưởng về khoa học và công nghệ

 


Chia sẻ