Giới thiệu Bộ môn Quản trị doanh nghiệp 4 tháng 1, 2016

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh tiền thân là Bộ môn Kinh tế xí nghiệp - Trường Đại học Lâm nghiệp ra đời cùng với trường Đại học Lâm nghiệp (1964).

Đọc tiếp