Ấn phẩm khoa học Ấn phẩm khoa học

TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2019

18 tháng 10, 2019

CLICK VÀO TÊN BÀI BÁO ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

STT Mã BB Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản
1 KT19_Thu09 Đánh giá tác động kinh tế - xã hội VTV Quốc gia Núi Luốt, trường Đại Học Lâm Nghiệp Chu Thị Thu Tạp chí Kinh tế & Dự Báo  2019
2 KT19_Hang01 Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Ấn Độ và bài học cho Việt Nam Vũ Thị Thúy Hằng Tạp chí Con số và Sự kiện 2019
3

KT19_Phuong01

KT19_Ninh09

Giải pháp phát triển lâm sản ngoài gỗ tỉnh Hà Tĩnh

Chu Thị Phồng Phượng

Nguyễn Thị Hải Ninh

Nguyễn Như Bằng

Vũ Thị Minh Ngọc

Trần Đức Anh

Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2019
4

KT19_Phuong02

KT19_Hop01

Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Chu Thị Phồng Phượng

Nguyễn Văn Hơp

Tạp chí Kinh tế và Quản lý 2019
5 KTO19_Huong01 Đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài  vào năng lực cạnh tranh của Việt Nam  Nguyễn Thị Mai Hương Tạp chí Tài Chính 2019
6 KTO19_Huong02 Thu hút vốn đầu tư vào phát triển nông nghiệp,  nông thôn ở Việt Nam hiện nay  Nguyễn Thị Mai Hương
Đoàn Thị Hân
Tạp chí Khoa học Công nghệ lâm nghiệp 2019
7

KTO19_Hong01

KTO19_Dung04

Phát triển hoạt động trên thị trường  chứng khoán phái sinh tại Việt Nam  Đào Thị Hồng
Nguyễn Thị Thùy Dung
Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2019
8 KTO19_Phuong01 Mức độ bền vững về tài chính của các tổ chức tài chính Vi mô ở Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị Đào Lan Phương
Bùi Thị Minh Nguyệt
Đào Thị Hồng
Nguyễn Thị Lan Anh
Tạp chí Khoa học Công nghệ lâm nghiệp 2019
9 KTO19_Dung01 Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân  trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  Nguyễn Thị Thùy Dung
Phạm Công Ngọc
Phạm Văn Tiến
Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2019
10 KTO19_Dung02 Giải pháp phát triển  thị trường tín dụng ngân hàng ở Việt Nam Nguyễn Thị Thùy Dung
Đỗ Thị Thúy Hằng
Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2019
11 KTO19_Hien03 Small-sized timber or large-sized timber plantation:  a case study in Vinh Linh district, Quang Tri province  Võ Thị Hải Hiền
Lê Đình Hải
Tạp chí Khoa học Công nghệ lâm nghiệp 2019
12 KTO19_Thuy01 Một số vấn đề về hóa đơn điện tử áp dụng cho doanh nghiệp hiện nay Trần Thị Mơ
Nguyễn Minh Thùy
Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 2019
13 KTO19_Hao02 Nghiên cứu mức độ tuân thủ các quy định về kiểm soát nguồn gốc gỗ hợp pháp đến sự phát triển của các làng nghề gỗ tỉnh Bắc Ninh Hoàng Thị Hảo Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 12, 04/2019
14 KT19_Thoai10 Contribution of Forest to Rural Households' Livelihood: Evidences from Da River Basin in the Northwest Mountainous Region of Vietnam

Trần Văn Chứ

Trịnh Quang Thoại

Forest and Society 2019
15 KT19_Thoai11 Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trịnh Quang Thoại Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2019

Chia sẻ