Ấn phẩm khoa học Ấn phẩm khoa học

TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2009

18 tháng 10, 2019

CLICK VÀO TÊN BÀI BÁO ĐỂ XEM CHI TIẾT 

STT Mã BB Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản
1 KT09_Ninh02 Đánh giá tác động của chuyển đổi ruộng đất đến công tác quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Hải Ninh Kinh tế sinh thái số 28-2009, Việt Nam 2009
2 KT09_Ninh01 Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Hải Ninh Kinh tế sinh thái số 29-2009, Việt Nam 2009
3 KT09_Hop07 Sử dụng phương pháp định giá môi trường trong phân tích giá trị cảnh quan ở vườn quốc gia nhằm khai thác tiềm năng du lịch sinh thái. Nguyễn Văn Hợp Tạp chí Kinh tế Sinh thái số 29-2009, Viện Kinh tế Sinh thái   2009
4

KT09_Hop08

KT09_Ngọc10

Xây dựng chiến lược kinh doanh du lịch sinh thái ở các Vườn quốc gia VN 

Nguyễn Văn Hợp

Vũ Thị Minh Ngọc

 

Tạp chí Kinh tế Sinh thái số 28 -2009, Viện Kinh tế Sinh thái 2009
           

Chia sẻ