Bài báo khoa học Bài báo khoa học

TỔNG HỢP BÀI BÁO - Quý 3 và 4 năm 2016

7 tháng 11, 2016

 

STT Tên bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học Tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Số Tháng/Năm công bố
1Kinh nghiệm của các nước và đinh hướng hoàn thiện thể chế cho tài chính vi mô của Việt NamĐào Lan PhươngTạp chí khoa học công nghệ Lâm nghiệp 10/2016
2Vai trò của báo cáo kế toán quản trị trong các công ty Lâm nghiệpHoàng Vũ HảiKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Kế toán quản trị - Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam 2016
3Bàn thêm về các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển mớiNguyễn Thị Bích DiệpTạp chí Tài chính 8/2016
4Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá ( EFA) để đánh giá mức độ tác động của chinh sách đến chất lượng công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng NinhHoàng Thị HảoTạp chí khoa học công nghệ Lâm nghiệp 10/2016
5Vai trò của pháp luật đối với lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng ở nước ta hiện nayNguyễn Thị TiếnTạp chí khoa học công nghệ Lâm nghiệp 10/2016

Chia sẻ