Ngành Kinh tế - Trường Đại học Lâm nghiệp

29 tháng 4, 2020

GIỚI THIỆU THÔNG TIN NGÀNH ĐÀO TẠO

 

1.  Thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế                                  + Tiếng Anh: Economics

- Mã số ngành đào tạo:              52310101

- Danh hiệu tốt nghiệp:  Cử nhân Kinh tế (Bachelor of Economics)

- Đội ngũ giảng viên: với trên 20 giảng viên là các PGS, Tiến sĩ, thạc sĩ có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực kinh tế đảm nhiệm giảng dạy.

2.   Mục tiêu của chương trình đào tạo

Đào tạo cử nhân kinh tế nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, có chuyên môn sâu về kinh tế, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách, quản lý và giải quyết các vấn đề về kinh tế ở các cấp khác nhau trong nền kinh tế.

3. Năng lực của cử nhân khi ra trường

* Năng lực chuyên môn:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, có năng lực chuyên môn sâu về kinh tế, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách, quản lý và giải quyết các vấn đề về kinh tế ở các cấp khác nhau trong nền kinh tế quốc dân.

* Kỹ năng mềm:

Một số kỹ năng mềm quan trọng đối với sinh viên ngành kinh tế được đào thông qua đăng ký các lớp bồi dưỡng như: Kỹ năng học và tự học (Learning to learn); Kỹ năng lắng nghe (Listening skills); Kỹ năng thuyết trình (Oral communication skills); Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills); Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative thinking skills); Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork); Kỹ năng đàm phán (Negotiation skills); Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả (Organizational effectiveness)...

Ngoài ra, sinh viên ngành kinh tế có thể tình nguyện tham gia vào nhiều công việc khác nhau, các hoạt động thiện nguyện của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, tham gia hoạt động xã hội, các câu lạc bộ kỹ năng mềm, tham gia các tổ chức hoạt động từ thiện... dó là những cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng mềm cho bản thân.

4. Nhiệm vụ và công việc sau ra trường

          * Tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế (từ Trung ương đến địa phương):

Hoạch định phát triển kinh tế; Dự báo phát triển kinh tế; Phân tích kinh tế; Tổ chức và điều phối các hoạt động kinh tế; Kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động kinh tế.

* Tại các doanh nghiệp:

Hoạch định phát triển doanh nghiệp; Phân tích và dự báo phát triển; Tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý kinh doanh; Điều hành, kiểm soát và giám sát hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.

5. Các đơn vị tuyển dụng

Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế (từ Trung ương đến địa phương), hệ thống các doanh nghiệp (trong và ngoài nước)...

6. Triển vọng phát triển nghề nghiệp

          Hòa vào xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cùng với cơ hội việc làm nhiều... những yếu tố này đã khiến sinh viên khi tốt nghiệp ngành kinh tế có cơ hội việc làm đa dạng trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Quản lý nhà nước về kinh tế (từ trung ương đến các địa phương), hệ thống các doanh nghiệp (trong và ngoài nước), các tổ chức kinh tế quốc tế...

7. Cơ hội việc làm khác

          Ngoài ra, sinh viên ngành kinh tế có thể trở thành các chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư, các giảng viên giảng dạy tại các trường đại học và các viện nghiên cứu...


Chia sẻ