TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI - 2018

25 tháng 4, 2018

 

1. Giới thiệu ngành Công tác xã hội

Công tác xã hội là một ngành nhằm trợ giúp các cá nhân, nhóm, cộng đồng phục hồi, tăng cường chức năng xã hội, góp phần đảm bảo nền an sinh xã hội. Sứ mạng của ngành công tác xã hội là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu những rào cản, sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội. Với vai trò to lớn như vậy, Công tác xã hội được công nhận là một nghề nhằm thúc đẩy sự thay đổi xã hội, chuyên hỗ trợ, giúp đỡ những người gặp khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu hơn.

Ngành CTXH đã được đào tạo ở nước ta hơn 10 năm, đây là ngành có nhiều tiềm năng, số lượng sinh viên ra trường hiện chỉ đáp ứng 40% nhu cầu. Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án số 32 chính thức công nhận CTXH là 1 nghề ở Việt Nam. Theo đề án, đội ngũ viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH trong cả nước, phấn đấu đến năm 2015, tăng khoảng 10%. Mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1-2 viên chức, nhân viên CTXH thuộc chức danh không chuyên trách hoặc cộng tác viên.

Số liệu điều tra của Bộ LĐ-TB&XH (2016) cho thấy, cả nước hiện có số người cần trợ giúp các dịch vụ CTXH lên tới 28% dân số. Trong khi nhu cầu cần tới hơn 60.000 người làm nghề công tác xã hội (CTXH) thì cả nước hiện chỉ có hơn 35.000 người làm nghề này. CTXH được đánh giá là một trong những ngành có nhiều cơ hội việc làm nhất trong giai đoạn hiện nay.

2. Học Công tác xã hội ra trường sẽ làm gì?

Cánh cửa tìm kiếm việc làm và cơ hội phát triển của các bạn sinh viên CTXH rất rộng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại học ngành CTXH sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở xã hội, các tổ chức xã hội, các chương trình phát triển cộng đồng. Cụ thể là:

- Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu về kinh tế – xã hội như: Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện Xã hội học, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Viện Khoa học pháp lý, Viện Nhà nước Pháp luật…

- Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp có đào tạo ngành CTXH;

-  Làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội như: Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố; các Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, Trung tâm cai nghiện ma tuý, phục hồi nhân phẩm, nhân đạo, nuôi dưỡng người già; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội các quận huyện, cán bộ chính sách các xã phường, thị trấn …

- Làm việc tại các cơ quan, tổ chức xã hội như: Trường học, Bệnh viện, Toà án, Ủy ban Dân số các cấp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, các trung tâm CTXH…

- Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng, trẻ em, người khuyết tật, HIV/AIDS, sức khỏe,…

2. Điểm mạnh của chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

- Đội ngũ giảng viên ưu tú, có trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và nước ngoài; có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, đã và đang tham gia nhiều công trình nghiên cứu khoa học, xuất bản nhiều sách, báo, tạp chí khoa học trong cả nước.

- Giáo trình, tài liệu về CTXH được biên soạn tham khảo từ  tài liệu nước ngoài và cập nhật tình hình, bối cảnh Việt Nam giúp sinh viên hiểu được lý thuyết, liên hệ ứng dụng được trên thực tế.

- Phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm, giáo dục chủ động như thuyết trình, thảo luận nhóm; sắm vai phân tích, giải quyết tình huống; nghiên cứu thực tế, lý luận luôn gắn với thực tiễn.

- Chương trình đào tạo với nhiều thời lượng dành cho thực hành, thực tập nghề nghiệp, sinh viên sẽ được tham gia các đợt kiến tập tại cơ sở xã hội,…

- Đào tạo ngành Công tác xã hội trình độ đại học tại trường Đại học Lâm nghiệp là xuất phát từ nhu cầu của xã hội đặc biệt là cho các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường.

3. Sinh viên Công tác xã hội cần những kỹ năng gì để trở thành nhà công tác xã hội?

Trước hết, người làm CTXH rất cần có khả năng giao tiếp tốt, hiểu và dễ thông cảm với con người. Đối tượng trực tiếp làm việc của người làm nghề công tác xã hội đa số là những người "yếu thế".

Người làm nghề công tác xã hội rất cần tính kiên nhẫn và năng động, bởi công việc này rất lâu dài, ít khi có được kết quả nhanh chóng. Điều tiếp theo là người làm nghề công tác xã hội cần có khả năng hoạt động trong nhiều môi trường. Làm nghề này không thể mong muốn làm việc chỉ trong văn phòng và chỉ làm trong giờ hành chính.

Công việc này tuy căng thẳng, nhưng cũng đem lại cho người làm nghề này những điều lý thú: Thứ nhất, họ sẽ có được niềm vui khi giúp đỡ những người khó khăn và yếu thế. Thứ hai, công việc đem lại cho họ rất nhiều hiểu biết về con người và những kinh nghiệm ứng xử. Ngời làm nghề công tác xã hội cũng sẽ được đi và gặp rất nhiều đối tượng và cảnh ngộ khác nhau.


Chia sẻ