Công bố quyết định Phó trưởng Bộ môn Kinh tế

18 tháng 5, 2017

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2017, tại văn phòng Bộ môn Kinh tế - Khoa kinh tế và Quản trị kinh doanh đã diễn ra cuộc họp giao ban công tác Bộ môn tháng 5 và công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2017 -2022.

Tham dự buổi họp có TS. Nguyễn Văn Hợp – Phó trưởng khoa; TS. Nguyễn Tiến Thao – Trưởng bộ môn cùng toàn thể cán bộ giảng viên thuộc Bộ môn. Công tác  Tháng 5 tập trung vào một số công việc chủ yếu là: Rà soát Khung chương trình đào tạo cho các khóa học, tổ chức chấm thi và chấm khóa luận cho sinh viên K 58, tổng kết khóa học K58, Chuân brij tổng kết năm học 2016 - 2017....

Thực hiện công tác cán bộ năm 2017 của Bộ môn, khoa và Nhà trường, ngày 09 tháng 05 năm 2017, Hiệu trưởng đã ra quyết định số 769/QĐ -ĐHLN– TCCB bổ nhiệm ThS. Ngô Thị Thủy – Giảng viên Bộ môn Kinh tế giữ chức Phó  trưởng bộ môn nhiệm kỳ 2017 -2022.

Một số thông tin chung về bộ môn Kinh tế:

          - Tổng số giảng viên 19, trong đó Giảng viên có trình độ tiến sỹ: 7; trình độ thạc sỹ: 11 (8 NCS); cử nhân: 01 ( 1 đang học thạc sỹ)

          - Ngành học đang quản lý: Kinh tế, kinh tế nông nghiệp ( trình độ đại học)

         - Định hướng đào tạo: Đào tạo theo định hướng ứng dụng và định hướng thực hành

       - Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế, kinh tế nông nghiệp, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách, quản lý và giải quyết các vấn đề về kinh tế ở các cấp khác nhau của nền kinh tế.

TS. Nguyễn Văn Hợp - Phó trưởng khoa trao Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Kinh tế cho Th.S Ngô Thị Thủy

TS. Nguyễn Tiến Thao - Trưởng bộ môn Kinh tế tặng hoa chú mừng Th.S Ngô Thị Thủy

Nguồn: Bộ môn Kinh tế


Chia sẻ